Dokładnie 72 punkty ułatwień dla biznesu przewiduje projekt ustawy w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Ułatwienia dla biznesu – czyli nowy pakiet zmian przygotowany przez MPiT

💡📖 PPP – Pakiet Przyjazne Prawo 📖💡

Pakiet Przyjazne Prawo (PPP) czyli ułatwienia dla biznesu to pakiet ponad 70 punktów zaproponowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które mają uprościć prowadzenie własnego biznesu oraz ograniczyć obciążenia regulacyjne. Konsultacje publiczne i opiniowanie właśnie się zakończyły.

🔖 Co zawiera PPP? 🔖

🔻 wydłużenie terminu rozliczenia VAT przy imporcie (z 10 dni od wydania decyzji celnej do 25. dnia następnego miesiąca),

🔻 prawo do popełnienia błędu przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEiDG z sektora mikro, małych i średnich firm, które będzie obowiązywać przez rok od rozpoczęcia działalności – w skrócie brak podlegania karze w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością jeżeli naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie,

🔻 ochrona konsumencka przedsiębiorców wpisanych w CEiDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami, w której czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego – traktowanie przedsiębiorcy jak zwykłego konsumenta,

🔻 zniesienie obowiązku przechodzenia dodatkowych testów (sprawności psychoruchowej, oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie) dla pracowników administracyjno-biurowych korzystających z samochodu służbowego,

🔻 ułatwienia dla pracowników gastronomii – będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia),

🔻 zachowanie ważności orzeczeń lekarskich – przy zmianie pracodawcy, pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim (w okresie ważności orzeczenia),

🔻 rozszerzenie definicji rzemieślnika – możliwość wyboru innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

🔻 publikacja w CEiDG informacji nt. kwalifikacji zawodowych w rzemiośle,

🔻 rozszerzenie możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców już pracujących w naszym kraju,

🔻 likwidacja skokowego wzrostu opłat na PFRON. Wprowadzenie płynnej zmiany wysokości składki, tak aby wysokość obowiązkowych wpłat wzrastała stopniowo dla przedsiębiorców zatrudniających od 25-27 pracowników,

📃 Pozostałe propozycje zmian dostępne są pod poniższym linkiem. 📃

🔗 Link projektu ustawy: https://link.do/NL9LT
📎 Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy