1 listopad 2019 r. to nie tylko dzień Wszystkich Świętych to także dzień wielu zmian w prawie podatkowym, a w szczególności w VAT.

Jakie zmiany w podatkach od 1 listopada 2019 r.?

Poniżej przedstawiamy podsumowanie niektórych zmian jakie wchodzą dzisiaj, tj. 1 listopada 2019 r., w życie w prawie podatkowym:

Przede wszystkim listopada

 1. Likwidacja odwrotnego obciążenia i zastąpienie go mechanizmem podzielonej płatności – więcej na temat pisaliśmy https://tiny.pl/t4h16
 2. Nowe zasady dokumentowania transakcji objętych załącznikiem nr 15 ustawy o VAT oraz sankcje za ich naruszenie – więcej na temat pisaliśmy https://tiny.pl/t4h16
 3. Ograniczenia prawa do składania deklaracji kwartalnych przez podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług ujętych w załączniku numer 15 ustawy o VAT*:

  ! Z kwartalnego rozliczenie nie będą mogli korzystać podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych czynności, bez kwoty podatku, nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł. !
 4. Zniesienie obowiązku składania informacji VAT-27 – informacja podsumowująca w obrocie krajowym dot. transakcji na odwrotnym obciążeniu.

Co jeszcze listopada

 1. Obowiązek podsiadania przez podatników VAT (zarówno czynnych jak i zwolnionych) rachunków rozliczeniowych tj. rachunków firmowych:

  Chodzi głownie o przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz spółki cywilne, które do tej pory mogły korzystać z kont osobistych tzw. ROR-ów. Brak możliwości korzystania z kont osobistych ze względu na konieczność stosowania MPP – do kont osobistych nie są tworzone konta VAT.
 2. Możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT także za pozostałe należności publiczno-prawne (PIT, CIT, VAT, ZUS, akcyza, należności celne, odsetki za zwłokę w tych należnościach itp.).
 3. Zniesienie opłaty skarbowej za „uwolnienie” środków z rachunku VAT.
 4. Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe, bez względu na kwotę, za nabywane towary/usługi z załącznika nr 15 ustawy o VAT – uniknięcie odpowiedzialności jest możliwe stosując MPP*.
 5. Nowe stawki podatku VAT w wys. 5% oraz 8% dla takich towarów i usług jak na przykład: książki, gazety, mapy, e-booki, dyski, taśmy, urządzenia pamięci trwałej itd.

Na koniec listopada

 1. Zniesienie kaucji gwarancyjnych w VAT.
 2. Wprowadzenie WIS tj. Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS):
  WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera: opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS, klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi – więcej na temat pisaliśmyhttps://tiny.pl/t4hj4.
 3. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-7K
*przepisy wchodzą 1 listopada, jednakże będą dotyczyć okresu począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, rcl.gov.pl, orka.sejm.gov.pl
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy