Najpierw PIP, potem ZUS, następnie US a teraz jeszcze PFR zapowiada kontrole w związku z przyznaniem finansowej pomocy firmą w związku z pandemią koronawirusa.

Kontrole PFR w związku z przyznanymi subwencjami już od września br.

Polski Fundusz Rozwoju zapowiada, że już na przełomie sierpnia i września rozpoczną się kontrole firm, które skorzystały z pomocy w ramach tzw. tarczy finansowej. Chodzi o wypłacone przedsiębiorcom subwencje. Subwencję z PFR otrzymało ponda 345,5 tysiąca firm na łączną kwotę 60,5 mld zł.

Czy PFR ma prawo kontrolować firmę? kontrola

Podpisując umowę z PFR w momencie składania wniosku o subwencje, beneficjent wyraził zgodę na warunki określone w regulaminie, w którym to jest mowa o możliwości dokonania kontroli przez przedstawicieli PFR.

Kto będzie kontrolowany?

Skontrolowany może być każdy przedsiębiorca. Jednakże decyzję co do wyboru podmiotów kontrolowanych, PFR będzie podejmował na podstawie przygotowanego algorytmu, który będzie analizował dane firm z ogólnodostępnych baz państwowych. Czyli o tym, czy dana firma będzie kontrolowana zdecyduje algorytm.

Co będzie kontrolowane? kontrola

  • spójność złożonych oświadczeń ze stanem dokumentów złożonych w ZUS oraz urzędach skarbowych,
  • wydatkowanie przyznanych środków – czy odbywa się to zgodnie z regulaminem,
  • prawidłowość określenia statusu firmy np. czy przedsiębiorca nie złożył oświadczenia o byciu małym przedsiębiorcą aby dostać wyższą subwencję,
  • spadek obrotów – czy nie został sztucznie zawyżony aby wykazać wymagane przez regulamin wartości,
  • powiązania podmiotów – czy środki nie były wykorzystane pomiędzy podmiotami partnerskimi i powiązanymi,
  • limity otrzymanej pomocy – czy mieszczą się w pułapach określonych przez prawo unijne,
  • czy nie zostały popełnione inne błędy we wniosku.

Co robić, jeśli spotka mnie kontrola?

Najlepiej już teraz (jeszcze przed możliwą kontrolą) dokonać analizy stanu z wymaganiami określonymi w regulaminie i umowie o subwencję. W przypadku wytypowania firmy do kontroli, postępować zgodnie z zaleceniami przedstawicieli PFR.

Źródło: PIT.pl
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Kontrola. W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.Kontrola.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy