Według MRPiPS aplikacja ma pomóc wszystkim, którzy zatrudniają pracowników, w kształtowaniu świadomej i niedyskryminującej polityki płacowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnia aplikację do mierzenia nierówności płacowych pracowników.

MRPiPS opracowało proste narzędzie dla pracodawców do badania różnic w wynagrodzeniach swoich pracowników.

Dane statystyczne odnośnie nierówności w płacach:

Obecnie przeciętna (czyt. statystyczna) kobieta wykonująca identyczną lub porównywalną pracę co mężczyzna, zarabia od niego mniej. Problem ten tzw. „luka płacowa” był przedmiotem wielu badań i występuje na całym świecie. Według badań EUROSTAT w Polsce kobiety zarabiają średnio od 7% do 15,5% mniej niż mężczyźni (w zależności od wybranej metody badania), co daje średnio 700 zł niższe wynagrodzenie. Według europejskiego urzędu statystycznego Polska charakteryzuje się jedną z najniższych luk płacowych w Unii Europejskiej. Różnica w zarobkach wynosi ok. 7,7% co w porównaniu ze średnią unijną (16,7%) jest wynikiem bardzo dobrym.

Jednakże gdy spojrzymy na lukę na stanowiskach o wyższej randze, to nie jest już tak wesoło. Im wyższe stanowisko – tym odnotowuje się większe różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn –  na stanowiskach managerskich różnica ta wynosi w Polsce 27,7% tj. o 4,3 pp. więcej od średniej unijne.

Zdanie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

Według Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, gwarancja równej płacy za identyczną pracę lub pracę tej samej wartości jest prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy ale także niesie za sobą wiele korzyści – jest wyrazem tworzenia atrakcyjnych stanowisk pracy, które przyciągają najbardziej utalentowane osoby oraz dają motywację dotychczasowym pracownikom. To przekłada się z kolei na zwiększenie konkurencyjności danego pracodawcy.

Aplikacja:

Dlatego też, żeby ułatwić pracodawcom zweryfikowanie, czy za identyczną pracę wynagradzają w równy sposób, MRPiPS opracowało aplikację komputerową o nazwie „Równość płac”, która pozwala w łatwy  sposób oszacować różnicę w wypłacanych wynagrodzeniach, przy uwzględnieniu płci, wieku, wykształcenia oraz innych wybranych cech.

Aplikacja jest bezpłatna i znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem https://tiny.pl/tmqbx .

Zgodnie z MRPiPS aplikacja ma pomóc wszystkim, którzy zatrudniają pracowników, w kształtowaniu świadomej i niedyskryminującej polityki płacowej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Link: https://tiny.pl/tmqvz

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy