Od 2020 r. rejestry związane z odpadami ( BDO ) będą prowadzona już tylko w formie elektronicznej.

BDO – baza danych o odpadach

Przedsiębiorco, jeśli wytwarzasz, zbierasz, przetwarzasz lub transportujesz odpady albo wprowadzasz na rynek produkty, opakowania albo produkty w opakowaniach, to sprawdź, czy nie dotyczy Cię o obowiązek rejestracji w Bazie Danych Odpadowych – Rzecznik MŚP przypomina!

Jak sprawdzić czy jestem zobowiązany do rejestracji w BDO?

Żeby sprawdzić czy jesteśmy zobowiązani do rejestracji w BDO należy wejść na stronę https://bdo.mos.gov.pl/ i przeprowadzić krótką ankietę.

Jacy przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na BDO?

Są to przedsiębiorcy prowadzący działalność m.in. w następujących obszarach:

  • oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne,
  • pojazdy,
  • sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
  • baterie lub akumulatory,
  • opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach,
  • transport odpadów,
  • sprzedaż odpadów,
  • pośrednictwo w obrocie odpadami,
  • wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego,
  • recykling statków.

Od 2020 r. rejestry związane z odpadami będą prowadzone już tylko w formie elektronicznej.

bdo

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Link: https://tiny.pl/tnwvk

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy