“Biała lista” podatników VAT to ułatwienie, które nie ułatwi życia przedsiębiorcom ze względu na nowe obowiązki…

Od 1 września 2019 r. ruszy tzw. biała lista podatników VAT.

📑 🚨 Biała lista podatników VAT od września 2019 r. 🚨 📑

Co to takiego?

“Biała lista” będzie bazą informacji o podatnikach VAT, która ma być prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej i zastąpi obecnie obowiązujące 3 bazy: podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru.

Od kiedy będzie dostępna?

Zgodnie z planami lista ma być dostępna od 1 września 2019 r.

Po co to w ogóle?

Tak zwana biała lista ma służyć jako narzędzie do weryfikacji kontrahentów w celu zachowania tzw. należytej staranności, natomiast należyta staranność pomaga podatnikom VAT zapobiegać kwestionowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego przez organy podatkowe.

Jakie dane będzie zawierać biała lista?

Rejestr będący białą listą podatników będzie zawierała następujące dane o podatnikach VAT:

 1. firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 2. numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 3. REGON, o ile został nadany;
 4. PESEL, o ile podmiot posiada;
 5. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 6. adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 7. adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 10. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 11. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 12. podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 13. numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR .

Jak długo będą przechowywane dane?

Informacje o kontrahentach będą przechowywane przez 5 lat.

Jak często będzie aktualizowana biała lista?

Lista ma być aktualizowana co 24 godz.

Dodatkowe obowiązki dla firm

Wprowadzenie białej listy wymusi na przedsiębiorcach:

 • Konieczność weryfikacji przyszłych kontrahentów.
 • Obowiązek weryfikacji (każdorazowo) numeru rachunku bankowego, na który jest robiony przelew. Przelew musi zostać wykonany na rachunek bankowy zgłoszony w KAS.
 • Obowiązek raportowania (w ciągu 3 dni) przelewów pow. 15 tys. zł wykonanych na inny rachunek niż ten wskazany w białej liście.

💡  Przelew pow. 15 tys. zł wykonany na inny rachunek (bez zgłoszenia tego faktu) nie będzie mógł być uznany za koszt podatkowy a wpłacający będzie odpowiadał solidarnie za ewentualnie nieodprowadzony VAT przez odbiorcę przelewu! 💡

PS

Jeśli płatność zostanie dokonana na inny rachunek bankowy niż wskazany na liście, ale z zastosowaniem modelu split payment, wówczas podatnik uniknie przykrych konsekwencji bez konieczności zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego.

📍 Źródło: orka.sejm.gov.pl | infor.pl

📍 Link: https://link.do/2rpAQ

W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy