Wchodząca już jutro tj. 1. września 2019 r. “biała lista” podatników VAT to ułatwienie, które nie ułatwi życia przedsiębiorcom ze względu na nowe obowiązki…

Już od jutra tj. od 1 września 2019 r. ruszy tzw. biała lista podatników VAT.

Biała lista – co to takiego?

Biała lista jest bazą informacji o podatnikach VAT, która ma być prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej i zastąpi obecnie obowiązujące 3 bazy: podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru.

Od kiedy? – biała lista

Zgodnie z planami biała lista ma zostać opublikowana już jutro tj. 1. września 2019 r.

Po co? – biała lista

Biała lista ma służyć jako narzędzie do weryfikacji kontrahentów w celu zachowania tzw. należytej staranności, natomiast należyta staranność pomaga podatnikom VAT zapobiegać kwestionowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego przez organy podatkowe.
Ponadto ustawodawca niejako wymusza korzystanie z białej listy, w celu weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów, na które mogą być regulowane zobowiązania bez żadnych konsekwencji sankcyjnych – w pewnych przypadkach.

Jak skorzystać z białej listy?

Przedsiębiorca, który będzie chciał sprawdzić status swojego kontrahenta w elektronicznym wykazie czynnych podatników, będzie mógł to zrobić na dwa sposoby:

 • za pośrednictwem środowiska programistycznego API – poprzez zainstalowane specjalne oprogramowanie lub dogranie modułu do obecnego programu finansowo-księgowego,
 • lub za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej przez Ministra Finansów (metoda tekstowa) – dostęp możliwy będzie poprzez portal CEiDG oraz Biuletyn Informacji Publicznej Ministra Finansów – strona KAS

Biała lista – jakie dane zawiera?

Biała lista podatników będzie zawierała m.in. następujące dane o podatnikach VAT:

 1. firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 2. numer NIP, REGON, KRS, PESEL o ile został nadany,
 3. adres siedziby i adres stałego miejsca prowadzenia działalności,
 4. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, wspólników, prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 5. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 6. podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 7. numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR .

Biała lista – przechowywanie danych

Informacje o kontrahentach będą przechowywane przez 5 lat.

Biała lista – jak często będzie aktualizowana?

Lista ma być aktualizowana co 24 godz.

Dodatkowe obowiązki związane z udostępnieniem białej listy

Wprowadzenie białej listy wymusi na przedsiębiorcach:

 • konieczność weryfikacji przyszłych kontrahentów,
 • obowiązek weryfikacji (każdorazowo) numeru rachunku bankowego, na który jest robiony przelew. Przelew musi zostać wykonany na rachunek bankowy zgłoszony w KAS,
 • obowiązek raportowania (w ciągu 3 dni) przelewów pow. 15 tys. zł wykonanych na inny rachunek niż ten wskazany w białej liście.

💡 Przelew pow. 15 tys. zł wykonany na inny rachunek (bez zgłoszenia tego faktu) nie będzie mógł być uznany za koszt podatkowy a wpłacający będzie odpowiadał solidarnie za ewentualnie nieodprowadzony VAT przez odbiorcę przelewu! 💡

PS
Jeśli płatność zostanie dokonana na inny rachunek bankowy niż wskazany na liście, ale z zastosowaniem modelu split payment, wówczas podatnik uniknie przykrych konsekwencji bez konieczności zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego.

📎 Źródło: orka.sejm.gov.pl | infor.pl | pit.pl | PWC
🔗 Link: https://tiny.pl/t5vjb , https://tiny.pl/t1xjf , https://tiny.pl/t1xj4

W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
 

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy