Bony (vouchery) na pewno będą służyć firmą do optymalizacji podatkowej.

Bony (vouchery) jako instrumenty optymalizacji podatkowej od 2019 r.?

Od 2019 r. zachodzą zmiany w opodatkowaniu bonów (voucherów) z punktu widzenia podatku VAT. Zmiany związane są z dostosowaniem polskiej ustawy o podatku od towarów i usług do unijnej dyrektywy 2016/1065. Obecnie każde państwo wchodzące w skład wspólnoty może stosować różne rozwiązania w sposobie opodatkowania bonów, włącznie z brakiem VAT przy wydaniu bonu. Takie rozwiązanie funkcjonuje obecnie w Polsce, gdzie obowiązek podatkowy pojawia się dopiero w momencie wymiany (realizacji) bonu na usługę bądź towar.

Od 2019 r. w polskim ustawodawstwie pojawią się dwa rodzaje bonów:

➡️⇰ jednego przeznaczenia (SPV) oraz
➡️⇰ różnego przeznaczenia (MPV).

Nowelizacja ustawy zakłada, że obrót bonami SPV będzie opodatkowany w momencie jego transferu (emisji) natomiast emisja bonu MPV nie będzie rodziła obowiązku podatkowego, dopiero jego „wymiana” na towar lub usługę spowoduje konieczność rozliczenia podatku.

Uszczegóławiając bony jednego przeznaczenia to bony, których w momencie emisji znany jest sposób wykorzystania bonu (wiadomo ile VAT-u w momencie wydania bonu trzeba będzie odprowadzić), natomiast sposób przeznaczenia bonów MPV nie jest znany w momencie emisji (bon może dotyczyć zakupu towarów i usług o różnych stawkach VAT i tym samym w momencie jego emisji nie jest znana kwota podatku, jaką należałoby odprowadzić do budżetu).

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. i będą mieć zastosowanie tylko do bonów wyemitowanych po tym terminie. Bony wyemitowane przed tą datą będą rozliczane na starych zasadach.

Czy wprowadzenie takiego rozwiązania spowoduje wykorzystywanie bonów do działań związanych z  optymalizacją podatkową wśród przedsiębiorców? Głównie należałoby się przyjrzeć bonom jednego przeznaczenia gdzie, mimo iż usługa nie została zrealizowana albo towar nie został wydany, nabywca bonu będzie mógł odliczyć od niego kwotę podatku VAT.

Link: https://tiny.pl/thq9b

Źródło: Ministerstwo Finansów – legislacja.rcl.gov.pl

www.brmc.pl

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy