Do 13 kwietnia beneficjenci muszą zarejestrować się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Czas nagli.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR – czas do 1 lipca 2020 r.

1 lipca upływa termin na zgłoszenie danych do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 1 lipca 2020 r. Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR powinny zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Wszystkie spółki aktualizują dane w CRBR w ciągu 7 dni od zmiany przekazanych informacji.

Jakie dane zawiera CRBR?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.),
  • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Gdzie znajdę CRBR i gdzie mogę się zarejestrować?

Rejestr jest dostępny pod adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/ – tam też dokonujemy rejestracji.

Gdzie znajdę FAQ odnośnie CRBR?

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znają Państwo pod adresem https://tiny.pl/tbr37

!!!! UWAGA !!!!

W związku z koronawirusem i  wejściem specustawy, termin rejestracji przesunął się na  1 lipca 2020 r. – pierwotny termin zakłądał datę 13 kwietnia 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, infor.pl
Link: https://tiny.pl/tbr3f , https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. R

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy