CEEB to kolejne obowiązki sprawozdawcze narzucane na obywateli przez państwo.

Ostatnie dni na złożenie deklaracji do CEEB

1 lipca mija 12 miesięczny termin na złożenie deklaracji do CEEB dla źródeł ciepła i spalania uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. Zatem dla części właścicieli i zarządców nieruchomości to już ostatnie dni na wypełnienie obowiązku zgłoszeniowego.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. W ewidencji są gromadzone dane dotyczące domów mieszkalnych, lokali usługowych oraz budynków publicznych.

Kiedy uruchomiono CEEB?

CEEB uruchomiona została w dniu 1 lipca 2021 r. Zasady dokonywania wpisu reguluje ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do kiedy należy złożyć deklarację do CEEB?

Przepisy przewidują 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji do CEEB dla źródeł ciepła i spalania uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. (licząc od 1 lipca 2021 r.) oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Kary za niezłożenie deklaracji do CEEB?

W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie może zostać nałożona grzywna do 500 zł. A jeśli sprawa trafi do sądu, to sankcja finansowa może wynieść do 5.000 zł. Jednakże, jeżeli właściciel bądź zarządca nieruchomości sam zorientuje się, że nie złożył deklaracji (zanim zrobi to organ), może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach tzw. czynnego żalu.

Jakie deklaracje należy złożyć do CEEB?

W zależności od charakteru nieruchomości należy złożyć deklarację korzystając z:

  • formularza A służącego dla zgłoszenia źródła lub źródeł ciepła i spalania paliw zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych lub
  • formularza B właściwego do zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw znajdujących się w budynkach niemieszkalnych.

W jakiej formie przesyła się deklaracje do CEEB?

Deklarację można złożyć w formie papierowej do urzędu gminy właściwego ze względu na lokalizację budynku (osobiście bądź wysyłając pocztą). Można też dokonać tego on-line za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB poprzez zalogowanie się na stronie: https://tiny.pl/9zv7m

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Tzw. FAQ dostępne jest pod adresem https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi

Źródło: ceeb.gov.pl, gazetapodatkowa.pl
Link: https://tiny.pl/9zv7m , https://tiny.pl/9zvgw

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy