Działalność nierejestrowa. Zastanawiasz się czy działalność gospodarcza to dla Ciebie dobre rozwiązanie? Nie chcesz płacić ZUS-ów? Sprawdź działalność nieewidencjonowaną, która od 2023 r. ma być bardziej dostępna dla podatników.

Działalność nierejestrowa (bez ZUS) od 2023 r. będzie bardziej dostępna!

Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku jej rejestracji i opłacania składek ZUS od 2023 r. stanie się bardziej powszechne. Nowe (w fazie projektu) przepisy poszerzają krąg osób uprawnionych do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Kto może z niej skorzystać? Jakie warunki należy spełnić? Zapraszamy do lektury.

Działalność nierejestrowa – jak jest?

W aktualnym stanie prawnym działalność nie podlega obowiązkowi rejestracji w przypadku, gdy miesięczny przychód z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie pensja minimalna wynosi 3010 zł, w związku z czym w 2022 roku wspomniany miesięczny limit jest równy kwocie 1505 zł

Działalność nierejestrowa – jak będzie?

Jednakże wkrótce tj. od 2023 r. ww. limit zostanie znacząco podwyższony. Do Sejmu trafiła bowiem właśnie nowa ustawa deregulacyjna. Zgodnie z nowymi przepisami, limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej już od 1 stycznia 2023 r. zostanie podwyższony z 50% do aż 100% wynagrodzenia minimalnego

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – jakie? nierejestrowa

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku również znacząco wzrośnie. Od 1 stycznia pensja minimalna wyniesie bowiem 3490 , zaś od lipca ma wynosić aż 3600 .

Czyli kto będzie mógł korzystać z działalności nierejestrowej od 2023 r.? 

Zmiana przepisów wraz ze zmianą wynagrodzenia minimalnego powoduje zatem, iż limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej wzrośnie z obecnych 1505 do kwoty aż 3600 . – wzrost o 140%

Od stycznia 2023 roku działalność gospodarcza nie będzie musiała być zatem rejestrowana tak długo, jak miesięczny przychód nie przekroczy kwoty 3490 zł, zaś od lipca 2023 roku limit ten wzrośnie o kolejne 110 zł do 3600 zł.

Pozostałe warunki prowadzenia działalności nierejestrowej

Inne warunki jakie należy spełnić w przypadku chęci korzystania z ww. rodzaju prowadzenia działalności pozostają bez zmian, tj.:

  • dotyczy to jedynie osób fizycznych (bez spółek cywilnych),
  • nie można prowadzić tego rodzaju działalności, jeżeli wymaga to koncesji, licencji, zezwoleń itd.,
  • osoba, która obecnie prowadzi już działalność gospodarczą, nie może skorzystać z przywileju działalności nieewidencjonowanej. Zgodnie bowiem z przepisami, działalność nierejestrowaną mogą prowadzić jedynie te osoby, które w okresie poprzednich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Źródło: zus.pox.pl | biznes.gov.pl
Link: https://tiny.pl/w7j22https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy