Możliwość wystawienia faktury tylko do paragonu z numerem NIP, to kolejne działanie rządu mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Faktura

Od 1 stycznia 2020 r. faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy.

FAKTURA DO PARAGONU – NOWE ZASADY:

faktura

Od stycznia 2020 r. wchodzą przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (fiskalnej), fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy!

W związku z powyższym, od 1 stycznia następnego roku nie może już być sytuacji, że został wystawiony paragon (bez NIP firmy), a następnie do niego faktura na firmę.

Tym samym już na wstępie klient (nabywca) powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik (firma) a nie jako osoba fizyczna.

Przypominamy, że w przypadku dokonywania sprzedaży na firmę, sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie, tylko powinien od razu wystawić fakturę.

Podsumowując, faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę.

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW:

W przypadku niestosowania powyższej zasady organ podatkowy będzie ustalał dla sprzedawcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego w takiej fakturze.

Kara nie ominie też nabywcy, który ujmie taką fakturę w ewidencji. Ujęcie faktury wystawionej do paragonu bez NIP-u nabywcy, będzie skutkować sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszącego 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

WYJĄTEK:

Zgodnie z przepisem przejściowym, nowe zasady nie będą miały zastosowania do sprzedaży zewidencjonowanej na kasie fiskalnej przed wejściem w życie nowych przepisów.

Nowela przewiduje wyłącznie, tzn. nowe rozwiązania nie mają zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

CZY MUSZĘ WYMIENIĆ KASĘ FISKALNĄ:

Jeżeli posiadana kasa fiskalna nie umożliwia wystawienia paragonu z numerem NIP nabywcy, to nie ma obowiązku jej wymiany. W takim wypadku nabywca powinien od razu określić w momencie dokonywania zakupu, czy zakupiony towar/usługa nabywa jako podatnik, czy jako zwykły konsument (osoba fizyczna).

CZY PARAGON Z NUMEREM NIP MOŻE BYĆ FAKTURĄ?

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Link: https://tiny.pl/tc9wr

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również. W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również. faktur faktur