O 1% niższy PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodów to dobra nowina dla rozliczających się według skali podatkowej ale tragiczna dla działów kadrowo-płacowych firm…

Obniżony PIT oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów od 1 października 2019 r.

Zgodnie z podpisaną, dnia 17 września, przez Prezydenta RP nowelizacją ustawy o PIT, już za kilka dni, bo od 1 października, zacznie obowiązywać nowa skala podatkowa oraz wyższe koszty uzyskania przychodów.

Kogo dotyczy zmiana?  – PIT

Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka będzie dotyczyć zatem przychodów uzyskiwanych m.in. z:

 • ze stosunku pracy,
 • działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,
 • działalności gospodarczej osób fizycznych,
 • emerytury i renty,
 • praw majątkowych.

Jak wygląda nowa skala podatkowa? – PIT

Skala podatkowa w 2019 r. będzie wyglądać nieco inaczej niż ta, która będzie obowiązywać w 2020 r. i tak:

w 2019 r. skala przedstawia się następująco:

 • 85 528 zł > podstawa obliczenia podatku →  podatek wynosi 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
 • podstawa obliczenia podatku > 85 528 zł → podatek wynosi 14 539,76 zł + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Uwaga → na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%. Brak złożenia oświadczenia może spowodować dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

w 2020 r. skala przedstawia się następująco:

 • 85 528 zł > podstawa obliczenia podatku →  podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek
 • podstawa obliczenia podatku > 85 528 zł → podatek wynosi 14 539,76 zł + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Bez zmian pozostanie degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

Kwota zmniejszająca podatek PIT

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, wynosi:

 1. dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł – 1 420 zł ;
 2. 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł → dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł → dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.

Od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr.

Ile wyniosą podwyższone koszty uzyskania przychodów? – PIT

Jeśli osiągasz przychody z pracy, to uzyskanie przez ciebie wynagrodzenia wymaga poniesienia pewnych wydatków – są to tzw. koszty uzyskania przychodu. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości i od 1 października ulegną one podwyższeniu:

 • dla jednoetatowców do 3 000 zł rocznie,
 • w przypadku jednoetatowców dojeżdżających → 3 600 zł rocznie,
 • dla wieloetatowców do 4 500 zł rocznie,
 • w przypadku wieloetatowców dojeżdżających → 5 400 zł rocznie.

Przypominamy, że do tej pory koszty uzyskania przychodów wyglądały następująco (kolejność zgodna z powyższym wykazem): 1 335 zł, 1 668,72 zł, 2 002,05 zł, 2 502,56 zł.

UWAGA ! – PIT

Przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:

 1. wynoszą nie więcej niż 1 751 zł 25 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2 626 zł 54 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1;
 3. wynoszą łącznie nie więcej niż 2 151 zł 54 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 3 226 zł 92 gr

📎 Źródło: Ministerstwo Finansów – http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3714_u.htm 
🔗 Link: https://tiny.pl/tjsc9 https://tiny.pl/tjscc

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy