Uszczelnień w podatku od towarów i usług ciąg dalszy. Cios dla niektórych firm sprzedających przez Internet? Zobaczymy.

Od 1 września 2019 r. zwolnienie podmiotowe w VAT zostanie ograniczone.

Rozszerzony został zakres podatników, którzy nie będą mogli stosować zwolnienia wynikającego z art. 113 ustawy o VAT tj. w skrócie, do limitu obrotów 200 000 PLN.

🔖 Według znowelizowanych przepisów, do zwolnienia podmiotowego w VAT nie będą uprawnione: 🔖

1. Podmioty sprzedające następujące towary, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie – w uproszczeniu podmioty sprzedające przez Internet 📡 lub telefon 📱 takie towary jak:

    • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
    • komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
    • elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
    • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

2. Podatników dokonujących dostaw hurtowych i detalicznych części do: pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4) – bez względu na formę sprzedaży (bezpośrednio/Internet itd.)

3. Podmioty świadczące usługi ściągania długów w tym faktoringu.

‼️ UWAGA ‼️

🚨 🚨 Według nowych przepisów wystarczy raz sprzedać jakiś towar wchodzący w skład wyżej wymienionych grup za pośrednictwem Internetu/telefonu i z automatu traci się zwolnienie z VAT. 🚨 🚨

Ustawa nie przewiduje okresu przejściowego!

📎 Źródło: Rządowe Centrum Legislacji – Ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw
🔗 Link: https://tiny.pl/tc9wr

Abowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy