“Nowa” opłata recyklingowa wg założeń Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów ma zniwelować ilość zużywanych toreb z tworzyw sztucznych w Polsce. Jednak według nas jest to kolejne źródło finansowania polityki socjalnej państwa.

Od 1 września br. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany w opłacie recyklingowej.

🌳 ♻ Opłata recyklingowa po nowemu ♻ 🌳

Już od września br. Ministerstwo Finansów chce objąć opłatą recyklingową także grubsze torby z tworzywa sztucznego oraz zmienić terminy dokonywania wpłat tytułem wspomnianej opłaty.

Jak jest teraz

Obecnie opłatą recyklingową objęte są lekkie torby z tworzyw sztucznych o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Torby poniżej 15 μm (tzw. zrywki) mogą być wydawane za darmo jeżeli stanowią podstawowe opakowanie do żywności sprzedawanej luzem. W przypadku gdy żywność jest pierwotnie zapakowana to torba nie może być wydawana nieodpłatnie.

Opłata recyklingowa od jednej sztuki lekkiej torby wynosi 20 gr netto i jest odprowadzana do budżetu państwa do 15 marca następnego roku na właściwy numer konta Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.

Jak to będzie wyglądać od września br.

Opłatą recyklingową zostaną objęte wszystkie torby z tworzywa sztucznego od grubości 15 μm wzwyż. Czyli zostanie zlikwidowana górna granica grubości torby, od której opłata nie byłaby pobierana.

Wysokość opłaty recyklingowej nie ulegnie zmianie i dalej ma wynosić 20 gr netto od każdej wydanej torby jednakże nastąpi zmiana w terminach jej wpłaty.

Od września MF planuje, że oferujący torby z tworzywa sztucznego będą musieli odprowadzać opłatę recyklingową w co miesiąc!

🔦 Przypominajka 🔦

Przypominamy, że obowiązek pobrania opłaty recyklingowej spoczywa na osobach prowadzących jednostki handlu detalicznego i hurtowego, a wydanie klientowi torby nieodpłatnie może skutkować karą grzywny w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

💲 💲 O ile zwiększą się wpływy do budżetu? 💲 💲

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Środowiska na podstawie danych z 2018 r. (pierwszy rok obowiązywania opłaty recyklingowej) szacuje, że wpływy do budżetu z tyt. „nowej” opłaty recyklingowej wyniosą ok. 1,42 ml zł.

Źródło: Wolters Kluwer – prawo.pl
Link: https://link.do/EJTje
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy