Od 1 września 2019 r. czeka nas rewolucja w opłacie recyklingowej. Nowe sprawozdania, obowiązki rejestracji, prowadzenie ewidencji itd. A wpływy do budżetu rosną…

Opłata recyklingowa po nowemu od 1 września 2019 r. – rewolucja dla przedsiębiorców.

🌳 ♻ Opłata recyklingowa od września 2019 + dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców ❗ ♻ 🌳

Początek nowego roku szkolnego powita nas zmianą w zakresie pobierania opłaty recyklingowej od toreb z tworzywa sztucznego. Rozporządzenie dot. opłaty recyklingowej oraz nowelizacja ustawy śmieciowej ma wejść już 1 września 2019 r.

🛍️ Opłata recyklingowa obecnie 🛍️

Obecnie przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy wydają swoim klientom torby z tworzyw sztucznych, są zobowiązani do pobrania opłaty recyklingowej od toreb o grubości materiału od 15 do 50 mikrometrów w kwocie 0,20 zł + VAT.

Opłatę wpłaca się jednorazowo do 15 marca następnego roku, bez prowadzenia szczegółowej ewidencji, sprawozdań i rejestracji w BDO.

🛍️ Opłata recyklingowa od 1 września 2019 r. 🛍️

Zgodnie z przedstawionym przez Ministra Środowiska rozporządzeniem w sprawie stawki opłaty recyklingowej oraz nowelizacją ustawy o odpadach, od 1 września 2019 r. opłata będzie pobierana także od toreb o grubości równej i powyżej 50 mikrometrów.

Wolne od opłaty pozostają tzw. zrywki o grubości do 15 mikrometrów.

💲 Stawka opłaty nie uległa zmianie i pozostanie na minimalnym poziomie 0,20 zł + VAT od jednej torby z tworzywa sztucznego. Maksymalna opłata może wynieść 1 zł + VAT 💲

Ulega natomiast zmianie termin wpłaty pobranej opłaty recyklingowej – 1 na kwartał do 15 dnia następnego kwartału – szczegóły poniżej.

♺ Opłata recyklingowa za reklamówki dotyczy wyłącznie toreb z tworzywa sztucznego i nie obejmuje opakowań papierowych i kartonowych, bawełnianych i z biomasy. ♺

Ponadto jednostki handlu detalicznego i hurtowego pobierające opłatę recyklingową będą musiały prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb, składać sprawozdania i uzyskać wpis w rejestrze BDO – szczegóły poniżej.

🤑 Ile zarobi budżet państwa na nowej opłacie recyklingowej? 🤑

Zgodnie z założeniami Ministerstwa wpływy z nowej opłaty recyklingowej wyniosą 1 mld 400 mln złotych

👔 Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców – sprawozdania, rejestr BDO, ewidencja … 👔

  • Od 1 stycznia 2020 r. opłata recyklingowa ma być rozliczana raz na kwartał do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a nie tak jak do tej pory raz w roku.
  • Pojawi się obowiązek prowadzenia ewidencji. Ewidencja będzie obejmować liczbę nabytych i wydanych toreb objętych opłatą recyklingową. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jeden sklep zobowiązany będzie do prowadzenia takiej ewidencji oddzielnie dla każdej jednostki. Forma ewidencji jest dowolna.
  • Pojawi się obowiązek składania rocznego sprawozdania. Sprawozdanie w zakresie opłaty recyklingowej obejmie m.in. informację o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego. Organem właściwym do złożenia sprawozdania będzie marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
    Sprawozdanie będzie musiało zostać złożone w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
  • Dodatkowo wszystkie jednostki handlu detalicznego i hurtowego, które opłacają opłatę recyklingową będą podlegały wpisowi do rejestru w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Przy czym złożenie wniosku o wpis będzie musiało nastąpić jeszcze przed 31 grudnia 2019 r. Brak wpisu będzie zagrożony karą administracyjną nawet do wysokości 1 mln zł.

Ewidencją należy objąć wydane torby od 1 września 2019 r.

📎 Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

🔗 Link: https://tiny.pl/t51fm , https://link.do/KR0nT

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy