Rok 2019 r. obfituje w zmiany nie tylko w przepisach podatkowych.

📅 🕛  Podsumowanie zmian, które pojawią się w 2019 r. w skrócie. 🕛 📅

2019 r. przyniesie wiele zmian na różnych płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstw, dlatego w pigułce 💊 przypominamy te najważniejsze:

📌 podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2 250 zł brutto oraz stawki godzinowej do 14,70 zł brutto – wzrost kosztów zatrudnienia,

📌 podstawową formą wypłaty wynagrodzenia będzie wpłata na rachunek bankowy pracownika – wypłata gotówką możliwa będzie tylko na podstawie złożonego oświadczenia przez pracownika,

📌 możliwość zaliczenia wartości pracy małżonka do kosztów uzyskania przychodów,

📌 wprowadzenie tzw. „daniny solidarnościowej” – podatek w wys. 4% od nadwyżki dochodu osób fizycznych ponad 1 mln zł,

📌 obniżka stawki CIT z 15% do 9% – dla małych podatników,

📌 opodatkowanie dochodu z obrotu kryptowalutami stawką 19%,

📌 podniesienie limitu amortyzacji w przypadku nabycia samochodów osobowych do 150 000 zł (225 000 zł na samochodów elektrycznych),

📌 limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty leasing operacyjny pojazdów osobowych (oraz umowy pokrewne),

📌 nowe zasady rozliczania kosztów z tyt. eksploatacji pojazdów wykorzystywanych w celach mieszanych – w koszty będzie można zaliczyć tylko 75% poniesionych wydatków,

📌 wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych – w koszty podatkowe będzie zaliczane tylko 20% wydatków,

📌 wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej dla podatników ponoszących wydatki na termomodernizację domów jednorodzinnych – do 53 tys. zł,

📌 wprowadzenie ulgi podatkowej Innovation box – wpływy z dochodu uzyskanego z praw własności intelektualnej będą opodatkowane od stycznia 5 proc stawką podatku,

📌 możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł,

📌 wydłużenie okresu umożliwiającego do skorzystania ulgi mieszkaniowej z 2 do 3 lat,

📌 5 letni termin, po którym można sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez podatku, liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od nabycia przez spadkobiercę,

📌 wprowadzenie tzw. exit tax – czyli podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych,

📌 wprowadzenie obowiązkowego split payment w branżach, w których obowiązuje odwrotne obciążenie (najwcześniej lipiec 2019 r.),

📌 zmiana sposobu opodatkowania bonów (voucherów) na gruncie ustawy o VAT,

📌 skrócenie terminu na przekazania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach z końca lutego na koniec stycznia,

📌 zbiorcze deklaracje PCC – przy dokonaniu co najmniej trzech transakcji w miesiącu – termin złożenia deklaracji 7 dni od zakończenia miesiąca,

📌 wprowadzenie instytucji „twój e-PIT” – US rozliczy zeznania roczne za nas – dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38,

📌 likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w branżach najmniej narażonych na wypadki,

📌 wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (pierwsze jednostki od lipca 2019 r.),

📌 możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci również wtedy, gdy złożenie zeznania rocznego nastąpi po terminie, tzn. po 30 kwietnia,

📌 „mały ZUS” – uzależnienie składek na ubezpieczenia społeczne od osiągniętego przychodu w roku ubiegłym,

📌 możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy,

📌 skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania  tzw. „ulgi na złe długi” z 150 dni na 90 dni,

📌 wprowadzenie pliku JPK_VDEK zastępującego deklarację VAT oraz plik JPK_VAT (najwcześniej lipiec 2019 r.),

📌 wprowadzenie kas on-line (nie wcześniej niż kwiecień 2019 r.),

📌 wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (nie wcześniej niż lipiec 2019 r.),

📌 skrócenie okresu, przez który należy przechowywać sprawozdania finansowe – do 5 lat,

📌 skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych do 10 lat – pod pewnymi warunkami,

📌 możliwość elektronicznego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – akta osobowe (e-Akta),

📌 możliwość obiegowego zatwierdzania uchwał przez udziałowców sp. z o.o. – poza zgromadzeniem wspólników – na odległość,

📌 ujednolicenie deklaracji w podatkach lokalnych,

📌 e-Sprawozdania finansowe dla podatników PIT i CIT,

📌 wprowadzenie instytucji WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) – od kwietnia 2019,

📌 obniżenie stawki podatku z 2% do 0,5% od umów pożyczek zawieranych między osobami innymi niż zaliczane do I grupy podatkowej + zwolnienie z podatku pożyczek do 1 000 zł,

📌 emerytury dla matek z czwórką dzieci (najprawdopodobniej od marca 2019 r.).

I to chyba na tyle najważniejszych zmian. 😉

Mają Państwo jakieś pytania do nadchodzących nowości? Jeśli tak, to zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo Podatkowe | Biuro Rachunkowe Maria Cichoń

https://brmc.pl

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy