Program reform zwany Polskim Ładem, jest niesprawiedliwym programem w zakresie podatków, gdzie ludzie przedsiębiorczy, zaradni, pracowici będą ponosić koszta związane z polityka socjalną jeszcze w większym stopniu niż dotychczas. Ponadto korzyści osób zarabiających mniej będą iluzoryczne, bo zostaną one “zjedzone” przez inflację oraz brak możliwości odliczania ulg od podatku ze względu na jego zmniejszenie.

Polski Ład – olbrzymi program reform w podatkach, który ma wejść już od 1 stycznia 2022 r.

W zeszły weekend (15 maja 2021 r.) przedstawiciele rządu ogłosili szereg zmian określanych zbiorczo „Polskim Ładem”.

Pomijając kolejne socjalne rozwiązania polegające na kupowaniu głosów wyborców, powodujące coraz to większą inflację i wzrost cen, zapowiedziano wiele zmian w zakresie opodatkowania, które mogą mieć kolosalne znaczenie z perspektywy przedsiębiorców i osób indywidualnych.

W skrócie → głaskanie i podlizywanie się swojemu elektoratowi oraz dobijanie przedsiębiorców, którzy pracują na tzw. „socjal” cd.

Jakie zmiany w dziedzinie finansów zapowiedziano w „Polskim Ładzie”?

Składka zdrowotna przedsiębiorców indywidualnych obliczana od dochodu: polski

To przełomowa zmiana w polskim systemie ubezpieczeniowym. Dotychczas przedsiębiorcy mieli możliwość opłacania składki ubezpieczeniowej od określonej zadeklarowanej kwoty podstawy, co de facto prowadziło do rozliczania składki zdrowotnej w sposób. Zapowiadana zmiana ma wprowadzić obowiązek opłacania składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą według takich samych zasad jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu).

Z czym się powyższa zmiana wiąże? A z tym, że rośnie obciążenie podatkowe przedsiębiorców. Już przy dochodzie 8 000 zł/m-c różnica wyniesie -570 zł/m-c …

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku: polski

Ta zmiana zasadniczo dotyczy wszystkich osób ubezpieczonych i opłacających składki ZUS, jednak najbardziej odczuwalna będzie dla przedsiębiorców indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących z tego tytułu znaczne dochody. W przypadku podatników uzyskujących dochody opodatkowane progresywnie (skala podatkowa: np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby zaangażowane na podstawie kontraktów menedżerskich czy też prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych), zmiana (na niekorzyść) będzie odczuwalna już przy przychodach brutto powyżej ok. 6 000 PLN miesięcznie. Jednocześnie w programie wskazano plany wprowadzenia dodatkowej ulgi podatkowej dla pracowników uzyskujących dochody na podstawie umowy o pracę w przedziale między 70 000 PLN a 130 000 PLN rocznie.

Zmiana dla osób zarabiających do 12 tys. m-c wyniesie na plus max. +47 zł/m-c. (o ile nie zje tego inflacja). Osoby zarabiające powyżej, już tylko tracą na zmianach nowego ładu.

Kwota wolna od podatku na poziomie 30 000 PLN: polski

W opublikowanych slajdach znajdują się zapowiedź wprowadzenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników. To byłaby zmiana w stosunku do obowiązujących zasad. Obecnie kwota wolna nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej rozliczanej w sposób liniowy, natomiast w przypadku osób, których dochody podlegają opodatkowaniu progresywnemu, kwota wolna progresywnie maleje i nie obejmuje już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN.

Próg podatkowy dla 32% stawki podatku na poziomie 120 000 PLN: polski

Stawka 32% miałaby obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN. Obecnie jest to 85 528 PLN.

Ograniczenia w stosowaniu „umów śmieciowych”: polski

Program zapowiada ograniczenie wykorzystania umów cywilnoprawnych przez pełne oskładkowanie umów zlecenia, a w dalszej kolejności wprowadzenie jednego kontraktu na pracę. Dodatkowo, jako że ulga dla osób z dochodami pomiędzy 70 000 a 130 000 PLN (patrz punkt „Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku”), ma objąć wyłącznie pracowników, zawarcie umowy zlecenia może okazać się wyjątkowo niekorzystne – przy porównywalnych kwotach przychodów może prowadzić do istotnie niższego wynagrodzenia otrzymywanego na rękę z tytułu umowy zlecenia.

Uregulowanie pracy zdalnej, która na stałe ma wejść do kodeksu pracy: polski

Zapowiadane jest stworzenie zapisów umożliwiających świadczenie pracy z dowolnego miejsca, w ramach wykorzystania sprzętu zapewnionego przez pracodawcę. Dla ułatwienia organizacji pracy zdalnej, zaproponowana ma zostać formuła diety lub ryczałtu na pracę zdalną, a także odpowiednio uregulowane mają zostać kwestie BHP w warunkach pracy zdalnej. Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. Przepisy będą się także odnosić do kwestii kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej.

Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn: polski

Zobowiązanie dla dużych firm, aby – na żądanie pracownika – w ciągu 30 dni uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni mają mieć też prawo zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej, wykonujących takie same lub podobne obowiązki.

W planach rządu jest również wzmocnienie edukacji antydyskryminacyjnej.

Program powrotu kapitału: polski

Program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W ramach programu ma zostać stworzona możliwość powrotu z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

Ulga w PIT na powrót z emigracji: polski

Powracający do kraju Polacy już od 2022 r. mają mieć możliwość wskazania w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 000 PLN. Podobna możliwość ma też funkcjonować w roku 2023

Ryczałt od przychodów zagranicznych: polski

To rozwiązanie dla nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski. W takiej sytuacji nierezydent ma zapłacić w Polsce stały ryczałt od dochodów zagranicznych.

———-

A no i dowiedzieliśmy się, że rząd nie wprowadza podatków… To wszystko co jest na nas nakładane to tylko daniny… 🤦‍♂‍ 🤦‍♂‍ 🤦‍♂‍

Źródło: podatki.gov.pl, PWC Polska
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy