PPK to program powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania na emeryturę,  współtworzonego przez pracowników, pracodawców i Państwo, który na pewno wpłynie na wzrost kosztów zatrudnienia pracowników.

💊 PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. To już pewne! Co to takiego, z czym to się je? Poniżej PPK w pigułce. 💊

19 listopada br. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą w życie Pracownicze Palny Kapitałowe.

PPK to program powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania na emeryturę,  współtworzonego przez pracowników, pracodawców i Państwo, który zostanie wprowadzany stopniowo, etapami aż do 2021 r

👉 OD KIEDY 👈 :

Daty wejścia w życie uzależnione są od liczby zatrudnionych osób w firmie i tak:

➡ 1 lipca 2019 r. PPK będą musiały wprowadzić firmy zatrudniające pow. 250 os.,

➡ 1 stycznia 2020 r. PPK obejmie firmy zatrudniające pow. 50 os.,

➡ 1 lipca 2020 r. PPK konieczność wprowadzenia pojawi się w jednostkach zatrudniających pow. 20 os.,

➡ 1 stycznia 2021 r. PPK pojawi się w najmniejszych firmach, zatrudniających poniżej 20 os. oraz w jednostkach sektora publicznego.

👉 ILE, JAKA SKŁADKA 👈:

Wprowadzenie PPK wiąże się z koniecznością odprowadzania pewniej, ustalonej procentowo kwoty z wynagrodzenia pracownika. Minimalna kwota jaka będzie „zabierana” pracownikowi z wynagrodzenia to 2% z pensji brutto, a maksymalnie 4%. Tzn. zarabiając 4 000 zł brutto na indywidualne konto w PPK zostanie przekazane min. 80 zł pobierane z pensji otrzymywanej na rękę.

Oprócz samego pracownika, na miesięczną składkę zrzuci się także pracodawca i Państwo.

Pracodawca w minimalnej wysokości wpłaci 1,5% wynagrodzenia brutto, a maksymalnie 4%. W przypadku pracodawcy składka na PPK będzie dodatkowym kosztem zatrudnienia.

Natomiast Państwo dorzuci (z naszych podatków) nam 20 zł miesięcznie oraz składkę powitalną w kwocie 250 zł.

Dla osób zarabiających najmniej (wynagrodzenie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku) przewidziane są wyjątki – wpłata będzie mogła być niższa niż 2% jednakże nie mniej niż 0,5%.

Także chcąc oszczędzać musimy liczyć się z tym, że otrzymywane co miesiąc wynagrodzenie będzie niższe niż dotychczas.

👉 OBLIGATORYJNOŚĆ PPK 👈:

Aby korzystać z PPK pracownik nic nie będzie musiał robić. Zapis do programu będzie automatyczny, jednakże z możliwością rezygnacji. Jest to więc program dobrowolny dla pracowników. Żeby wypisać się z PPK i w nich nie uczestniczyć, trzeba będzie złożyć odpowiednie dokumenty swojemu pracodawcy. Uwaga, taką deklarację trzeba będzie ponawiać co cztery lata, inaczej zostaniemy zapisani do programu.

Także jeżeli nie chcemy przystępować do programu będziemy musieli pamiętać o złożeniu odpowiedniej deklaracji swojemu pracodawcy i pamiętać o tym co 4 lata.

👉 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z PPK 👈:

Standardowo pracownik jest zapisany do PPK aż do osiągnięcia 60. lub 65. roku życia i to w tym momencie każdy odkładający będzie postawiony przed wyborem co zrobić ze zgromadzonymi środkami. Odkładający będzie mógł zdecydować się na jednorazową wypłatę 25 proc. zgromadzonych pieniędzy – i nie będzie musiał opłacić żadnego podatku. Z kolei pozostałe 75 proc. zebranych środków może rozłożyć na raty w okresie przynajmniej 10 lat. W ten sposób i od tej kwoty nie będzie musiał opłacać podatków.

Wcześniejsza wypłata środków wiązać się będzie z nałożeniem zryczałtowanego podatku w kwocie 19% od 70% zgromadzonych środków, pozostałe 30% zostanie przelane do ZUS i zapisane na naszym indywidualnym koncie. Ponadto wypłacając zgromadzone środki wcześniej, stracimy to co „dało” nam Państwo

Istnieją jednak dwie sytuacje, które pozwolą wykorzystać zgromadzone środki przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie płacąc od nich podatku:

➡ sfinansowanie wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania lub domu na kredyt – jednakże pieniądze trzeba będzie potem zwrócić,

➡ w przypadku poważnego zachorowania: twojego, małżonka lub dziecka – wtedy 25% środków będzie można wypłacić przed 60. rokiem życia – ustawa definiuje poważne zachorowanie.

👉 KARY DLA PRACODAWCÓW ZA NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW PPK 👈:

Pracodawca za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Kontrolę realizacji obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie sprawowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Ponadto same namawianie pracodawcy zachęcające do rezygnacji z PPK (dla pracodawcy ograniczenie kosztów zatrudnienia) wiązać będzie się z karą grzywny w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń.

👉 CZY PAŃSTWO MOŻE ZABRAĆ W PRZYSZŁOŚCI ZGROMADZONE ŚRODKI Z PPK 👈:

Zgodnie z ustawą „środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK”. No ale z OFE wiemy jak było…

www.brmc.pl

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy