Kolejny rok to kolejne podwyżki w składkach ZUS

Nowe składki ZUS na 2019 r.

Przed chwilą GUS podał przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, które stanowi podstawę do obliczenia składki zdrowotnej na 2019 r.

W związku z powyższym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą przelewać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 7,3% wyższe składki niż w roku ubiegłym. Składka zdrowotna wzrosła natomiast o 7 % w stosunku do roku ubiegłego.

„STANDARDOWY” ZUS:

Wysokość składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie korzystają z tzw. preferencyjnego ZUS zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na kolejny rok, które znajdziemy w ustawie budżetowej. W 2019 r. wynosi ono 4 765 zł i jest o 322 zł wyższe niż w roku ubiegłym.

Wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowodował wzrost podstawy wymiaru składek (60% wspomnianego wynagrodzenia) do 2 859 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenia społeczne = 974,65 zł

Wysokość składki na ubezpieczenia społeczne ze składką zdrowotną = 1 316,97 zł

„PREFERENCYJNY” ZUS:

Jeśli chodzi o nowych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata (w uproszczeniu) wysokość składek uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2019 r. wyniesie 2 250 zł i jest o 150 zł wyższe niż w roku ubiegłym. Podstawa wymiaru składek dla „nowych przedsiębiorców” stanowi 30% wspomnianego wynagrodzenia i w 2019 r. wynosi 675 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenia społeczne = 213,57 zł

Wysokość składki na ubezpieczenia społeczne ze składką zdrowotną = 555,89 zł

„MAŁY” ZUS:

Od 2019 r. możliwe jest także skorzystanie z tzw. małego ZUS-u gdzie składki uzależnione od osiągniętych przychodów w roku ubiegłym. Więcej na ten temat pisaliśmy wcześniej https://brmc.pl/maly-zus-czyli-skladki-uzaleznione-od-osiaganych-przychodow/

Podsumowanie składek na 2019 r. znajdą Państwo poniżej.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy