W natłoku wielu zmian jakie niesie za sobą tzw. “Polski Ład” przedstawiamy skondensowane informacje nt. najważniejszych zmian jakie będą na nas czyhać od 2022 r.

Skondensowane informacje nt. “Polskiego Ładu”

Poniżej przedstawiamy Państwu skrót najważniejszych zmian jakie niesie za sobą tzw. “Polski Ład”.

We wpisie znajdą Państwo informację m.in. na takie tematy jak:

 1. DRUGI PRÓG PODATKOWY POWYŻEJ 120 000 ZŁ
 2. KWOTA WOLNA OD PODATKU NA POZIOMIE 30 000 ZŁ
 3. LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ DLA KONSUMENTÓW
 4. ZMIANA LIMITU OBROTU GOTÓWKOWEGO DO 8 000 ZŁ
 5. LIKWIDACJA MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO
 6. SKŁADKA ZDROWOTNA W RYCZAŁCIE 2022
 7. SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ LINIOWO W 2022
 8. ZASADY OGÓLNE – SKŁADKA ZDROWOTNA I ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ W 2022
 9. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU
 10. ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS
 11. ZASADY WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZMIANACH W 2022
 12. LIKWIDACJA/OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ OD 2022 ROKU
 13. OBNIŻKA STAWEK RYCZAŁTU DLA NIEKTÓRYCH BRANŻ W 2022
 14. ZMIANY W CIT ESTOŃSKIM
 15. 12 000 ZŁ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO MIĘDZY 12 A 36 MIESIĄCEM ŻYCIA
 16. OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA
 17. OBOWIĄZEK WYSYŁANIA JPK DO URZĘDU SKARBOWEGO
 18. ZEROWY PIT DLA RODZIN 4+ I EMERYTÓW
 19. SZYBSZY ZWROT VAT – W TERMINIE 15-DNIOWYM
 20. ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE SŁUŻBOWEGO AUTA
 21. WPROWADZENIE GRUP VAT
 22. KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA NA CZARNO / PŁACENIA POD STOŁEM W 2022 ROKU
 23. BRAK KOSZTÓW Z TYTUŁU AMORTYZACJI PODNAJMOWANYCH BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH, A TAKŻE NAJEM PRYWATNY WYŁĄCZNIE NA RYCZAŁCIE
 24. UKRYTA DYWIDENDA – ZMIANY W 2022 ROKU
 25. ULGA NA POWRÓT Z EMIGRACJI
 26. ABOLICJA DLA UJAWNIAJĄCYCH DOCHODY
 27. ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW
 28. ULGA W B+R I IP/IT BOX
 29. ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO
 30. ULGA NA ROBOTYZACJĘ
 31. NOWY PODATEK OD PRZYCHODÓW „WIELKICH” PRZEDSIĘBIORSTW
 32. ULGA NA PROTOTYP
 33. OPCJA OPODATKOWANIA VAT USŁUG FINANSOWYCH

DRUGI PRÓG PODATKOWY POWYŻEJ 120 000 ZŁ skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, płacący podatek wg skali podatkowej, opłacali do tej pory podatek dochodowy w wysokości 17% od dochodu do kwoty 85.528 zł, a powyżej tej kwoty już 32% podatku. Po zmianie w Nowym Ładzie, ww. podatnicy zapłacą 32% podatku od dochodu powyżej 120.000 zł.

KWOTA WOLNA OD PODATKU NA POZIOMIE 30 000 ZŁ skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Przechodząc do analizy progów podatkowych w Polsce można śmiało stwierdzić, że zasadniczo są cztery. Pierwszy nazwijmy sobie zerowym progiem podatkowym. To ten, do wysokości którego nie zapłacimy podatku w ogóle.  Oczywiście kwota wolna od podatku zarezerwowana jest wyłącznie dla podatników opłacających podatki według skali podatkowej. Skorzystać z niej nie mogą osoby, które rozliczają się na podatku liniowym, czy też według przychodów ewidencjonowanych, tj. ryczałtu. Zmianie od 2022 roku ulega wysokość limitu, od którego podatek zapłacimy i tak do tej pory było to zasadniczo 3091 zł (chociaż niektórzy powiedzą, że było to 8.000 zł – tak, zgadza się – też było, zasadniczo kwota wolna od podatku była degresywna. Od 2022 r. nie będzie degresywności kwoty wolnej.) – będzie 30.000 zł. Podsumujmy progi podatkowe w 2022 roku po zmianach w Nowym Ładzie:

 1. Zerowy próg podatkowy (podatku nie płacimy) – do 30.000 zł
 2. Pierwszy próg podatkowy (płacimy 17% podatku – minus kwota zmniejszająca tj. 17% x 30.000 = 5091 zł) – do 120.000 zł
 3. Drugi próg podatkowy (płacimy 32% podatku od nadwyżki) – powyżej 120.000 zł
 4. Trzeci próg podatkowy (płacimy dodatkowo 4% podatku) – powyżej 1.000.000 zł

Kto zyska: szczególnie Ci, którzy nie zapłacą podatku w ogóle, tj. emeryci, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, pracownicy, osiągający dochód miesięczny na poziomie około 2.500 zł

LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ DLA KONSUMENTÓW skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Konsumenci dokonując płatności za swoje zakupy w 2022 roku nie będą mogli zapłacić gotówką powyżej kwoty 20.000 zł – w przypadku dokonywania zakupu u jakiegoś przedsiębiorcy (B2C). W przypadku przyjęcia płatności pow. 20.000 zł od konsumenta przedsiębiorca otrzyma karę w postaci zaliczenia wpłaty do przychodów do opodatkowania – tj. podwójne opodatkowanie jednej transakcji. Po stronie konsumenta brak jakikolwiek kar.

ZMIANA LIMITU OBROTU GOTÓWKOWEGO DO 8 000 ZŁ skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 19 pkt 2. stanowiła, że płatności z wykorzystaniem rachunku płatniczego mogą odbywać się do wysokości 15.000 zł, przy czym limit dotyczył transakcji, bez względu na to, na ile płatności sobie taką transakcję podzielimy. Czeka nas tutaj kolejne mocne cięcie i ten limit spadnie do 8.000 zł. Jakie konsekwencje? W art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, dowiadujemy się, że nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów faktury, w tej części, w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego. Żeby była jasność, przypominamy tylko jak wyglądają konsekwencje, zmian tutaj poza limitem nie ma. Zmiana limitu niesie także za sobą zmiany w split payment (MPP) oraz innych przepisach, które były powiązane z dotychczasową kwotą 15 tys. PLN.

Warto dodać też, że Polski Ład wprowadza obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego u każdego przedsiębiorcy, w każdym miejscu prowadzenia działalności, gdy ten obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży z pośrednictwem kasy fiskalnej.

LIKWIDACJA MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Usunięcie możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, w nowelizacji polski ład dokonano jednym ruchem, w zasadzie wierszem, a nawet dwoma wyrazami – dokładnie tak:

„48) uchyla się art. 27b”.

Konsekwencje? Powstanie podatku zdrowotnego, dodatkowego obciążenia dla przedsiębiorców i pracowników, ale oberwie się też emerytom – każdemu, kogo według ustawy do tej pory obowiązywała konieczność opłacania składki zdrowotnej.

Jak liczymy podatek zdrowotny dla przedsiębiorców? Według zapisów ustawy podatek zdrowotny będziemy ustalać w oparciu o podstawę tak samo, jak do podatku dochodowego – czyli narastająco i po odliczeniu od przychodów kosztów uzyskania przychodów, a także składek na ub. społeczne, jeśli te do kosztów uzyskania – nie były zaliczone. Będzie też roczna korekta.

Podatek zdrowotny będzie miał swoją minimalną wartość, tj. zapłaci go przedsiębiorca, który osiągnął w danym miesiącu czy roku – stratę, ale także jeśli jego podatek zdrowotny od dochodu wyniesie mniej niż 270,90 zł, przedsiębiorca będzie musiał te 270,90 zł zapłacić, bowiem ustawa określa minimalną zdrowotną na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego – przypominamy, że w 2022 r. wyniesie ono 3 010 PLN brutto.

SKŁADKA ZDROWOTNA W RYCZAŁCIE 2022 skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Jaki podatek zdrowotny w 2022 roku zapłacą podatnicy, którzy wybrali podatek od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczania się z fiskusem? Mamy tutaj 3 progi:

 • przychody do 60.000 zł rocznie – 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 329 zł)
 • przychody do 300.000 zł rocznie – 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 549 zł)
 • powyżej 300.000 zł rocznie – 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 988 zł)

Przeciętne wynagrodzenie, którego będziemy używać do wyliczenia składki, to te ogłoszone w IV kwartale roku poprzedniego. Co istotne, a o czym mówiło się wcześniej to fakt, że składka nie będzie zależna w żaden sposób od wysokości stawki ryczałtowej, którą opłaca podatnik.

Przychód do wskazanych limitów będziemy mogli pomniejszać o zapłacone składki społeczne.

Co ciekawe podatnik, który w całym ubiegłym roku prowadził działalność opodatkowaną ryczałtem, może do celów ustalenia podstawy obliczenia składki zdrowotnej przyjąć przychody z roku ubiegłego – również pomniejszone zapłacone o składki społeczne, ale rozliczenie w tej formie musi stosować przez cały rok.  Będzie też roczna korekta w zakresie dopłaty/nadpłaty, jeżeli suma należnych wpłat za rok będzie mniejsza/większa od wpłaconych za poszczególne miesiące składek.

SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ LINIOWO W 2022 skondnensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Tutaj króciutko, bo w zasadzie nie ma się nad czym rozwodzić. Podatnicy opłacający podatek w sposób liniowy, w 2022 roku, zapłacą podatku 23,9%, bowiem składka zdrowotna dla nich wyniesie 4,9% od dochodu (ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia tj. 270,90 zł.)

SKŁADKA ZDROWOTNA NA ZASADACH OGÓLNYCH I ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ W 2022 skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Pisaliśmy Państwu na początku, przy okazji kwoty wolnej od podatku, że mamy zasadniczo 4 progi podatkowe w Polsce dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli skali podatkowej. Ulga dla klasy średniej powoduje, że tych progów w efekcie jednak mamy więcej, no więc jak to ma wyglądać i dla kogo ta ulga?  Najpierw krótko o podatku zdrowotnym w PIT – 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia od podatku – i to by było tyle.Zatem przejdźmy do gwoździa programu – tzw. ulgi dla klasy średniej. Przysługuje ona tylko dwóm kategoriom uzyskiwanych przychodów – umowa o pracę oraz działalność gospodarcza (oczywiście na skali podatkowej).Jak liczymy tę ulgę? Poniżej przedstawiamy Państwu progi i wzory:

(Poniższe przychody pomniejsza się o koszty prowadzenia działalności*, ale nie o składki społeczne)

 • Do kwoty przychodu 68.411,99 zł – ulga nie przysługuje!
 • Od kwoty przychodu 68.412 zł do kwoty 102.588 zł – ulgę obliczamy w taki sposób – [przychód x 6,68% – 4566 zł] / 0,17
 • Od kwoty przychodu 102.588,01 zł do kwoty 133.692 zł – ulgę obliczamy w taki sposób [przychód x (7,35%) + 9829 zł] / 0,17
 • Powyżej kwoty 133.692,01 zł – ulga nie przysługuje!

Tak wyliczoną kwotę ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowania i dopiero obliczamy podatek.

Jak Państwo widzicie, dochodzą do czterech, kolejne w zasadzie dwa progi opodatkowania, dla których podatek będziemy liczyć inaczej. Dodatkowo dochodzi rozliczenie miesięczne oraz roczne ulgi dla klasy średniej. Podatnik, który np. korzystał z ulgi w trackiego roku, może okazać się, że w rozliczeniu rocznym będzie musiał całą ulgę zwrócić!

SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Króciutko – członkowie zarządu, którzy na mocy aktu powołania za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie – będą płacić od tego wynagrodzenia 9% składki zdrowotnej od 2022 roku.

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS skondnensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Planuje się zmianę terminu płatności składek (społecznych, zdrowotnych, FP, FGŚP) i ujednolicenie terminu płatności z podatkami w przypadku osób fizycznych. Termin płatności składek dla osób prawnych pozostaje bez zmian:

 • Osoby fizyczne – do 20 dnia miesiąca następnego
 • Osoby prawne – do 15 dnia miesiąca następnego
 • Jednostki budżetowe – do 5 dnia miesiąca następnego.

ZASADY WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZMIANACH W 2022 skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Zacznijmy od tego jak to wygląda dzisiaj, na przykładzie. Wyobraźmy sobie Pana X, który idzie do salonu samochodowego i nabywa wymarzone auto, które finansowane będzie poprzez leasing operacyjny. Pan X doszedł do porozumienia z leasingodawcą, że wpłaci 10% wartości auta, będzie je spłacał w 47 ratach, a ostatnią będzie wykup o wartości 1%. Pan X zadowolony z użytkowania auta, “wrzucił” sobie w koszty działalności wpłatę początkową, odliczył od podatku dochodowego i VAT-u faktury za raty i stanął przed ostatnią płatnością. Pan X rozważa czy bardziej optymalne będzie dla niego auto wykupić “na firmę”, tj. dać księgowej fakturę i wprowadzić na stan środków trwałych, czy może nie dawać księgowej tej faktury na 1%, nie używać tego auta już na potrzeby działalności, a po upływie 6 miesięcy sprzedać je bez podatku. Co zmienia Polski Ład? Polski Ład rozwiązuje dylemat końcowy Pana X w zakresie stosowania optymalizacji podatkowej, bo zasadniczo bez znaczenia pozostaje fakt czy Pan X wrzuci to auto do firmy i je sprzeda, czy sprzeda prywatnie. Dlaczego? Dlatego że ustawodawca wprowadza regulacje mówiącą o tym, że w momencie wykupu pojazdu z leasingu na cele prywatne, a następnie sprzedaży przed upływem 6 lat! – taka operacja gospodarcza jest uznawana jak sprzedaż w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i mamy obowiązek wykazać w działalności przychód oraz odprowadzić VAT. To oznacza, że po wejściu w życie Polskiego Ładu zatem Pan X będzie mógł sprzedać auto bez podatku po upływie dopiero 6 lat, a nie jak obecnie – 6 miesięcy. Warto dodać, że obciążenia podatkowe o których rozmawiamy nie będą skorelowane z wartością wykupu, a oczywiście z wartością rynkową pojazdu.

Skąd zatem ta cała akcja z telefonami do firm leasingowych o przedterminowe zakończenie umowy? Stąd, że przepisy, o których czytamy wyżej, będą obowiązywały od składników nabytych po dniu 31.12.2021 r. Wykup do 31.12.2021 i sprzedaż po 6 miesiącach nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej (przepisy przejściowe).

Zatem czy każdemu warto przedterminowo zakończyć umowę z leasingiem? Oczywiście, że nie – trzeba to sobie indywidualnie przekalkulować. Zwłaszcza fakt, że niejednokrotnie spotkają się Państwo z pozycją w cenniku “Aneks do umowy – 2 000 zł netto”. Dodatkowo zmiana/aneks umowy leasingowej sprzed 2019 r. może spowodować korektę kosztów ujętych opłat leasingowych, a gdy okres leasingu nie będzie odpowiedni wg ustawy o PIT/CIT, poprzez jego skrócenie, może okazać się, że trzeba będzie „wyrzucać” z kosztów już ujęte raty leasingowe.

Warto dodać, że minimalny okres leasingu wynosi 24 miesiące, więc dla niektórych jedyną opcją na “pozbycie się” potencjalnego problemu, jest znalezienie cesjonariusza.

LIKWIDACJA/OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ O D 2022 ROKU skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Możliwość rozliczania się w 2022 roku z Urzędem Skarbowym w formie Karty Podatkowej zostaje bardzo ograniczona. Skorzystać z Karty Podatkowej w 2022 roku będą mogli tylko Ci podatnicy, którzy na dzień 31.12.2021 rozliczali się w formie Karty Podatkowej. Podatnicy, którzy zaprzestaną rozliczania się w formie Karty Podatkowej w przyszłości, nie będą mogli już do niej wrócić. Karty Podatkowej w 2022 nie będą mogli stosować także lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach w szpitalach czy przychodniach.

OBNIŻKA STAWEK RYCZAŁTU DLA NIEKTÓRYCH BRANŻ W 2022 skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

W 2022 roku lekarze, inżynierowie i architekci będą mogli rozliczać się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowując swoje przychody stawką 14%, a informatycy będą mogli opłacać podatek w tej samej formie stosując stawkę 12%.  

ZMIANY W CIT ESTOŃSKIM skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Likwidacja niektórych ograniczenia po wejściu w ECIT:

 • brak limitu przychodów,
 • brak wymogu inwestowania,
 • oprócz spółek z o.o. „estoński CIT” mogą płacić spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, osób fizycznych

Podatek wyniesie 10% dla małych podatników oraz 20% dla pozostałych.

Pomniejszenie podatku od dywidendy wyniesie 90% dla małych podatników i 70% dla pozostałych. Wciąż pozostają zapisy dotyczące podatku od ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nieujawnionych operacji gospodarczych. „Wyjęcie” zysku ze spółki to nie tylko dywidenda, ale także inne formy wypłaty zysku na rzecz udziałowców.

12 000 ZŁ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO MIĘDZY 12 A 36 MIESIĄCEM ŻYCIA skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Na czym polega świadczenie 12.000,00 zł PLUS? Na przykładzie:

Pani X ma dziecko, które powiedzmy sobie, urodziło się wczoraj, tj. 13-11-2021. Przysługuje jej od tej daty świadczenie 500+ na dotychczasowych warunkach. Natomiast już od 13-11-2022 będzie mogła otrzymywać świadczenie dodatkowe! w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, bądź dodatkowe 500+ przez okres kolejnych 24 miesięcy i to niezależnie od wysokości uzyskiwanych przez nią dochodów.

Co musi zrobić Pani X, aby to świadczenie otrzymać?

Złożyć elektronicznie, w terminie*, wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wskazać, czy życzy sobie otrzymywać dodatkowe 500 zł przez 24 miesiące, czy też może 1000 zł przez 12 miesięcy. Wniosek składa do ZUS, ale może do tego poza platformą PUE ZUS, wykorzystać portal Emp@tia czy też bankowość elektroniczną.

*Termin …. tutaj uwaga, by nie stracić, bo przepis mówi tak:

“Art. 31. 1. Wnioski składa się w okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, a w przypadku wniosków na dziecko przyjęte na wychowanie, w stosunku do którego osoba, która przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia – w okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego 12. miesiąc liczony od dnia, w którym osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po 12. miesiącu liczonym od dnia, w którym osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.”Kolejny mówi tak:“2. W przypadku złożenia wniosku po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, kapitał przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.”i jeszcze jeden mówi tak:

“4. W przypadku złożenia wniosku po upływie okresu, o którym mowa w art. 31 ust. 1, łączna wysokość kapitału podlega obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miniony miesiąc.”

No więc kiedy Pani X może złożyć ten wniosek, by nie stracić części/całości świadczenia?

Pani X musi złożyć wniosek między 9, a 13 miesiącem życia dziecka. Nie wcześniej i nie później.

OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023 r.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczałtowców oraz ewidencja środków trwałych muszą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem programów komputerowych.

Z powyższego obowiązku zwolnione są jedynie podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o CIT, czyli głównie organy administracji rządowej i samorządowej.

OBOWIĄZEK WYSYŁANIA JPK DO URZĘDU SKARBOWEGO skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023 r.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczałtowców oraz ewidencję środków trwałych podatnicy będą wysyłać do urzędu skarbowego w postaci plików JPK. Wysyłka będzie następować:

 • co miesiąc lub co kwartał, w terminie zapłaty podatku – jeśli stanowią podstawę ustalania zaliczek na podatek,
 • po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego.

Minister Finansów może w drodze rozporządzenia określić zakres dodatkowych informacji, o które należy uzupełnić powyższe ewidencje i księgi oraz może zwolnić niektórych podatników PIT i PPE z obowiązku.  

ZEROWY PIT DLA RODZIN 4+ I EMERYTÓW skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Przychody do kwoty 85 528 zł rocznie osiągane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzące działalność gospodarczą, posiadające co najmniej 4 dzieci lub w stosunku do nich wykonujące władzę rodzicielską są zwolnione z podatku.

Również przychody do kwoty 85 528 zł rocznie osiągane przez kobiety w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę i nie będą pobierać tego świadczenia, a wciąż pracują lub prowadzą działalność gospodarczą i podlegają ubezpieczeniom społecznym są zwolnione z podatku. Celowe działanie, żeby państwo nie wypłacało emerytury.

SZYBSZY ZWROT VAT – W TERMINIE 15-DNIO WYM skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnicy VAT zyskają możliwość otrzymania szybszego zwrotu podatku VAT w terminie 15-dniowym. Korzystać z tej formy szybkiego zwrotu VAT będą mogli podatnicy, którzy opłacają faktury w formie bezgotówkowej oraz stosują kasę fiskalną online, a:

 • w każdym z trzech kolejnych okresów, poprzedzających okres złożenia wniosku, sprzedaż na kasie fiskalnej online osiągnęła 80% wartości całej sprzedaży
 • w każdym z trzech kolejnych okresów, poprzedzających okres złożenia wniosku, otrzymywali płatności w formie bezgotówkowej w udziale nie mniejszym niż 80% łącznej sprzedaży
 • w każdym z ostatnich 12 miesięcy, zewidencjonowali za pośrednictwem kasy fiskalnej online sprzedaż nie mniejszą niż 50.000,00 zł
 • w okresie, w którym występują o zwrot, kwota podatku do zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku należnego wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej online oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym przeniesiona z poprzedniego okresu nie przekracza 3000 zł
 • przez ostatnie 12 miesięcy byli czynnymi podatnikami VAT
 • przez ostatnie 12 miesięcy składali deklaracje za każdy okres rozliczeniowy – przez ostatnie 12 miesięcy prowadzili ewidencję wyłącznie za pomocą kas online – przez ostatnie 3 miesiące posiadali rachunek, który znajduje się na białej liście.

Przejściowo w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Ustawa zakłada czasowe obniżenie progu z 80% do 65%. Jak widać z przyspieszonego zwrotu skorzysta znikomy % podatników ze względu na szereg obwarowań.

ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE SŁUŻBOWEGO AUTA skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ulegają zmianie stawki określające ryczałtowy przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Po zmianie wyniosą one:

 • 250 zł miesięcznie – dla samochodów:
  1. o mocy silnika do 60 kW,
  2. stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;
 • 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

WPROWADZENIE GRUP VAT skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie mogą utworzyć Grupę VAT, zawierając pisemną umowę.

Przedsiębiorstwo może być członkiem jednej grupy VAT.

Grupa VAT nie może być członkiem innej Grupy VAT.

Grupy VAT nie można rozszerzyć ani pomniejszyć.

Grupa VAT może być utworzona na określony czas lub bezterminowo.

Urzędem skarbowym właściwym dla Grupy VAT jest urząd właściwy dla przedstawiciela Grupy VAT.  Grupa VAT składa własne deklaracje VAT.

Podatek VAT rozlicza przedstawiciel grupy.

Dostawy towarów i usług w obrębie Grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Dostawy dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza grupy są traktowane jak dostawa dokonana przez grupę.

Dostawy dokonane przez podmiot spoza grupy na rzecz podmiotu w grupie są traktowane jako dokonane na rzecz grupy.

KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA NA CZARNO W 2022 ROKU skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Pracodawcy, którzy dopuścili się zatrudnienia na czarno i w szarej strefie będą ponosić negatywne konsekwencje podatkowe i składkowe, w przypadku, gdy ich zatrudniony na czarno pracownik, zgłosi taką sytuację odpowiednim organom – kwestie dowodowe mają tu znikome znaczenie. Konsekwencje podatkowe polegać będą na doliczeniu do przychodów działalności gospodarczej kwoty odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu, za każdy miesiąc zatrudnienia na czarno, niezależnie od tego czy pracodawca faktycznie wypłacał wynagrodzenie i w jakiej wysokości to wynagrodzenie było wypłacone. Wypłacone wynagrodzenie, pracownikom zatrudnionym na czarno, ale także w przypadku wypłaty „pod stołem”, nie będzie mogło stanowić kosztów uzyskania przychodów. Konsekwencje w zakresie składek ZUS również w całości pokrywać będzie pracodawca. Pracownik nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji zatrudnienia na czarno, cała odpowiedzialność w tym zakresie spada na pracodawcę. Zatrudnieni na czarno pracownicy będą mogli zgłaszać ten fakt, a pracodawcy będą ponosić konsekwencje jak wyżej, nawet gdy zgłaszana sytuacja miała miejsce przed wejściem w życie przepisów, tj. przed 01.01.2022 r.

Link do prezentacji MF nt. nielegalnego zatrudnienia i zmian w polskim ładzie https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6855622/Polski_Lad_Nielegalne_zatrudnienie__1.2

BRAK KOSZTÓW Z TYTUŁU AMORTYZACJI PODNAJMOWANYCH BUDYNKÓW I LO KALI MIESZKALNYCH, A TAKŻE NAJEM PRYWATNY WYŁĄCZNIE NA RYCZAŁCIE skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 / 23 r.

Przepisy przejściowe mówią, że podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu przed 1 stycznia 2022 mogą w kolejnych latach stosować zasady opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021.

Jednak z końcem roku 2022 zniknie możliwość zaliczenia w koszty amortyzacji budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., jeżeli są podnajmowane.

Przychody osiągane z wynajmu, dzierżawy lub poddzierżawy składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą (czyli tzw. najem prywatny) będą musiały być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem. Dotychczas ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym dopuszczała dowolność wyboru tej formy opodatkowania („osoba fizyczna może opłacać ryczałt”).

Po zmianie tej ustawy zapis ten będzie nakazywał taką formę: („osoba fizyczna opłaca ryczałt”).

UKRYTA DYWIDENDA – ZMIANY W 2022 ROKU skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023 r.

Koszty poniesione przez podatnika będącego spółką, jeśli stanowią ukrytą dywidendę i są poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, nie stanowią kosztu podatkowego.

Wydatek nazywamy ukrytą dywidendą, jeżeli:

 1. jego wysokość lub termin poniesienia wydatku jest uzależniony od osiągnięcia zysku lub wysokości tego zysku,
 2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, przy czym należy pamiętać o stosowaniu przepisów o dokumentacji cen transferowych,
 3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

Jednocześnie ustawa stanowi, że punktów 2 i 3 nie stosuje się, jeśli suma kosztów stanowiących ukrytą dywidendę jest niższa niż kwota zysku brutto uzyskanego w danym roku obrotowym.

ULGA NA POWRÓT Z EMIGRACJI skondnensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnik, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej po 3 latach, posiada obywatelstwo Polskie bądź Kartę Polaka i uzyskuje w Polsce dochody do kwoty 85 528 zł z tytułu działalności gospodarczej, umowy o pracę czy umowy zlecenie, ma prawo korzystać przez 4 lata z tzw. „ulgi na powrót z emigracji”. Ulga będzie działać w ten sposób, że w pierwszym roku stosowania podatnik obniży podatek o 50% i w każdym kolejnym roku, przez maksymalnie 4 lata, o połowę z roku poprzedniego.

ABOLICJA DLA UJAWNIAJĄCYCH DOCHODY skondnensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Z programu repatriacji kapitału skorzystać będzie mógł ten podatnik, który złoży wniosek od lipca do grudnia 2022 roku. Wniosek jest jednorazowy i składać go należy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę. Podatnik, który nie ujawnił dotychczas źródła dochodu będzie mógł zapłacić zryczałtowany podatek od zdeklarowanego we wniosku dochodu w wysokości 8%. Złożenie wniosku będzie można poprzedzić uzyskaniem opinii od specjalnie powołanej do tego Rady do Spraw Repatriacji Kapitału, w zakresie skutków podatkowych w przypadku powzięcia decyzji o złożeniu wniosku abolicyjnego. Ulgi nie można zastosować do dochodów, które powstały w wyniku przestępstw oraz przestępstwa skarbowego, a także w przypadku, kiedy wobec podatnika prowadzone jest postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa lub celno-skarbowa, a których przedmiotem są dochody co do których podatnik chciałby wykorzystać ulgę. Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 1% dochodu w nim wskazanego, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 1000 zł i wyższa niż 30.000 zł. Dodatkową zachętą do skorzystania z ulgi abolicyjnej jest możliwość skorzystania z ryczałtowego odliczenia od podatku w wysokości 30%, pod warunkiem zainwestowania w ciągu roku od złożenia wniosku o ulgę, co najmniej równowartości zadeklarowanego dochodu w środki trwałe, udziały lub akcje generujące dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Abolicja nie dotyczy niezapłaconego podatku od towarów i usług.  

ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW skondnensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Z ulgi skorzystać będą mogli tylko Ci podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i do jej wykonania zatrudniają pracowników. Ulga przysługuje na tych pracowników, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę-zlecenie oraz umowę o dzieło, a których czas wykonywania pracy w zakresie badawczo-rozwojowym, wynosi co najmniej 50% w stosunku do czasu przepracowanego ogółem w danym miesiącu. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy, którzy ponieśli stratę lub osiągnęli dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia z tytułu ulgi na działalność badawczo-rozwojową, będą mogli pomniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

ULGA W B+R I IP/IT BOX skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Zwiększenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych: 200% (centrum badawczo-rozwojowe MŚP), 200% i 100% dla patentów (centra badawczo rozwojowe nie będące MŚP), 100% i 200% dla wynagrodzeń i narzutów (pozostali) (art. 26e ust. 7). Nadwyżkę kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych uwzględniając wprowadzone przez NŁ kwoty pomniejszeń podatku PIT-4. Przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, jeśli zdecyduje się na zwrot w wysokości: wartość nieodliczonych kosztów kwalifikowanych x najniższa stawka podatkowa, jakiej podlega przedsiębiorca.

Przedsiębiorca, jeśli poniesie stratę lub jego dochód będzie mniejszy od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych, będzie mógł pomniejszyć wpłaty zaliczki na podatek PIT-4 o wskazaną wyżej wartość. Warunek: osoby zatrudnione, od których będzie odprowadzony PIT-4, muszą poświęcić działalności B+R przynajmniej 50% czasu pracy. Uprawnienie do pomniejszenia zaliczki będzie przysługiwało od miesiąca następnego po złożeniu zeznania do końca roku podatkowego.

Podatnik będzie mógł rozliczyć koszty kwalifikowane również od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP BOX).

ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO skondnensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Przedsiębiorcy będzie przysługiwać ulga na zakup terminala płatniczego w wysokości:

 • 2 500 zł dla przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej
 • 1 000 zł dla pozostałych

Mały podatnik będzie mógł przez 7 miesięcy lub 2 kwartały odliczać 200% wydatków związanych z obsługą terminala nie więcej niż 2 000 zł rocznie, jeśli spełni warunki ustalone w ustawie VAT:

 • przedsiębiorca ma obowiązek w każdym miejscu wykonywania działalności gospodarczej umożliwić płatność kartą,
 • w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ubiegania się o zwrot VAT z tytułu wydatków na terminal płatniczy udział sprzedaży zarejestrowanej na kasie do całości sprzedaży wynosi min 80%,
 • otrzymane płatności bezgotówkowe ewidencjonowane na kasie do ogółu płatności tych sprzedaży wynosi min. 80%,
 • sprzedaż zaewidencjonowana na elektronicznej kasie fiskalnej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia o zwrot wynosi min. 50 000 zł oraz podatnik był przez ten okres zarejestrowany do VAT i składał deklaracje, za okres rozliczeniowy,
 • kwota zwrotu nie przekracza dwukrotności kwoty podatku wynikającej z kasy fiskalnej,
 • podatek naliczony z przeniesienia nie przekracza 3 000 zł.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą ma prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów od wydatków poniesionych na robotyzację. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym, w którym podatnik z ulgi korzysta. Za wydatki poniesione na robotyzację uznaje się koszt nabycia nowych:

 • Robotów przemysłowych
 • Maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych
 • Maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer
 • Urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych

Za wydatki poniesione na robotyzację uważa się również koszty nabycia:

 • Wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych, wyżej wymienionych
 • Usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wyżej wymienionych
 • Usług leasingowych dotyczących wyżej wymienionych przedmiotów, jeżeli po okresie leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych

Omawiana ulga na robotyzację ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026.

W przypadku zbycia przedmiotu stanowiącego podstawę do skorzystania z ulgi na robotyzację przed upływem okresu amortyzacji, a w przypadku leasingu przed upływem podstawowego okresu leasingu, podatnik ma obowiązek odpowiednio zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń.

NOWY PODATEK OD PRZYCHODÓW „WIELKICH” PRZEDSIĘBIORSTW skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowego podatku od wielkich przedsiębiorców. Nowy podatek ma objąć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach (innych niż zyski kapitałowe) wynosi 1% lub mniej. Podatek wyniesie 0,4% przychodów plus 10% tzw. kosztów nadmiarowych. Chodzi tu m.in. o koszty finansowania dłużnego, koszty usług niematerialnych i prawnych. Z założeń resortu finansów wynika, że nowa danina nie obciąży małych i średnich przedsiębiorstw, nie zmniejszy inwestycji, nie doprowadzi do podwójnego opodatkowania. Danina nie dotknie również start-upów (przez pierwsze trzy lata), przedsiębiorstw finansowych, firm, które mają przejściowe trudności (spadek przychodów o 30%) i podatników o prostej strukturze. Spod opodatkowania nową daniną zostały wyłączone spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej obejmującej co najmniej dwie spółki (polscy rezydenci), w której spółka dominująca posiada przez cały rok podatkowy minimum 75% bezpośredniego udziału kapitałowego w każdej ze spółek zależnych. Nie zapłacą one nowego podatku pod warunkiem, że mają ten sam rok podatkowy oraz obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów w łącznych przychodach nie przekroczy 1%. Nowego podatku nie zapłacą również spółki energetyczne i wydobywcze oraz zajmujące się międzynarodowym transportem morskim lub lotniczym.

ULGA NA PROTOTYP skondnensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Rozwiązanie to skierowane jest do tych podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt i obejmie koszty ponoszone na etapie produkcji próbnej takiego produktu, a także koszty wprowadzenia w celu sprzedaży na rynek nowego produktu. Ulga wspierająca koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu przysługiwać będzie podatnikom uzyskującym przychody z działalności gospodarczej i polegać będzie na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku określonych w przepisach kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przy czym zakłada się, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dane odliczenie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców osób fizycznych, jak i do osób prawnych. Aby ułatwić przedsiębiorcom stosowanie ulgi, przepisy będą zawierały listę wydatków, które będą mogły być uznane za koszty produkcji próbnej nowego produktu oraz za koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

OPCJA OPODATKOWANIA VAT USŁUG FINANSOWYCH skondensowane

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa przewiduje wprowadzenie w Polsce możliwości wyboru przez podatnika opodatkowania wykonywanych przez niego usług finansowych. Proponuje się przy tym wprowadzenie modelu niemieckiego, polegającego na możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych świadczonych wyłącznie na rzecz podatników. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych niebędących podatnikami) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku.

Przyznanie podatnikom możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych ma na celu zapewnienie większej neutralności podatku VAT w sektorze finansowym, co mogłoby stanowić dodatkową zachętę do lokowania w Polsce nowych inwestycji podmiotów z branży finansowej.

Źródło/opracowanie: Dariusz Smoleński – DS Kwidzyń, + poprawki i dodatki własne
Link: brak

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy