Nowe zasady w solidarnej odpowiedzialności dotkną wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w obrocie gospodarczym ze względu na rozszerzenie zakresu towarów/usług objętych solidarnością oraz ze względu na likwidację limitu, od którego zaczynała ona obowiązywać…

Odpowiedzialność solidarna w VAT po nowemu już od 1 listopada 2019 r. ?

Odpowiedzialność solidarna w VAT po nowemu.

Zmiany w solidarnej odpowiedzialności VAT są związane z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, który zgodnie z uchwaloną i przyjętą wczoraj (tj. 19.07.2019 r.) przez Sejm poprawką wejdzie w życie już 1 listopada br.

Zgodnie z nowym projektem nowelizacji ustawy o VAT nabywca będzie odpowiadał solidarnie za zobowiązania z tyt. VAT dostawcy już od 1 zł.

W związku z powyższym przedsiębiorca, który kupi, choćby za złotówkę, elektronikę, biżuterię, węgiel bądź części do samochodu lub motocykla, odpowie solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony VAT.

Odpowiedzialność solidarna – jak jest obecnie?

Solidarną odpowiedzialnością objęty jest zakup towarów wymienionych w załączniku 13 ustawy o VAT i są to m.in.: rury i przewody talowe, dyski twarde, paliwa, atrament i tusz, aparaty fotograficzne, ksero itp.

Solidarną odpowiedzialnością są objęte zakupy towarów z zał. 13 powyżej 50 tys. PLN

🔻 Sposoby uniknięcia solidarnej odpowiedzialności w VAT: 🔻

  • kupowanie towarów z zał. 13 ustawy VAT pon. 50 tys. zł, a przy większych udowodnienie dochowania należytej staranności – sprawy sądowe,
  • wnieść określoną sumę kaucji gwarancyjnej i być wpisanym do rejestru KAS,
  • w przypadku paliw – zakup na stacji benzynowej lub stacji gazu płynnego,
  • opłacanie faktur przy użyciu mechanizmu split payment.

Jak będzie?

Solidarną odpowiedzialnością objęty będzie zakup towarów wymienionych w zał. 15 ustawy o VAT (połączenie obecnie obowiązujących załączników nr 11, 13 i 14 + rozszerzenie ich zakresu) z wyłączeniem usług czyli np.: części samochodowe, motocyklowe, biżuterię, złom, akumulatory, węgiel, paliwa, dyski twarde, odpady z tworzyw sztucznych

Solidarną odpowiedzialnością będą objęte zakupy towarów z zał. nr 15 już od 1 zł

🔻 Sposoby uniknięcia solidarnej odpowiedzialności: 🔻

  • zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności,
  • w przypadku paliw – zakup na stacji benzynowej lub stacji gazu płynnego

Podsumowując:

Od 1. listopada za towary i usługi wymienione w zał. 15 ustawy o VAT od 15 tys. zł trzeba będzie płacić obligatoryjnie przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

Poniżej 15 tys. zł płatność w split payment będzie dobrowolna.

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że zakup towarów z zał. nr 15 będzie już od 1 zł podlegał solidarnej odpowiedzialności to dobrowolność przerodzi się w przymus bo kto, który przedsiębiorca chciałby brać na siebie ryzyko braku zapłaty podatku VAT przez swojego dostawcę …

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy