Pracowniku! Zaczynasz pracę pod koniec 2019 r.? Złóż swojemu pracodawcy wniosek o zastosowanie 17,75% stawki podatku PIT. W przeciwnym razie dopłacisz w zeznaniu rocznym.

Wniosek o zastosowanie 17,75% stawki podatku PIT od dochodów uzyskanych w ostatnim kwartale 2019 r.

Pracowniku, nie chcesz dopłacać podatku w zeznaniu rocznym? – złóż odpowiedni wniosek swojemu pracodawcy.

Od 1 października obowiązuje obniżona stawka podatku od dochodów uzyskanych w ramach pierwszego progu podatkowego tj. 17%. Jak nietrudno zauważyć, okres obowiązywania nowej stawki w 2019 r. będzie wynosił 3 miesiące – ostatni kwartał 2019 r. W związku z tym, stawka podatku jaką będzie trzeba uwzględnić w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia 2020 r. za 2019 r., będzie wynosiła 17,75% (średnia stawka z całego roku).

Mimo to, płatnicy (pracodawcy) obliczając zaliczkę na podatek od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia będą potrącać 17% podatku zamiast wspomnianych 17,75% – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 nowelizacji.

Czy w związku z tym przy rozliczeniu rocznym będę trzeba dopłacać podatek?

I tak i nie. Osoby, które pracowały cały rok nie muszą się obawiać dopłat w zeznaniu rocznym ponieważ średnia stawka podatku zrówna się u nich ze stawką 17,75%.

Gorzej z osobami, które do tej pory nie były zatrudnione lub nie przepracowały całego roku. Na przykład z „problemem” dopłaty podatku na pewno spotkają się osoby, które do tej pory nie pracowały, a zostaną zatrudnione na ostatnie trzy miesiące 2019 r. W ich przypadku zastosowanie przez płatnika 17-proc. stawki do zaliczek na PIT będzie oznaczało konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Oczywiście mówimy tu o przypadkach, gdy nie będą rozliczane żadne ulgi, zwolnienia itd., które wpływają na kwotę podatku. Takie przypadki należy prześledzić odrębnie.

Jak uniknąć dopłaty podatku w zeznaniu rocznym? – złóż wniosek o zastosowanie stawki 17,75%

W celu uniknięcia dopłaty podatku w zeznaniu rocznym, można złożyć pracodawcy / płatnikowi pisemny wniosek, by potrącając zaliczki w ostatnim kwartale 2019 r., uwzględniał stawkę w wysokości 17,75%.

Gdzie znajdę wniosek?

Ustawodawca nie przewidział wzoru takiego oświadczenia, w związku z tym udostępniamy Państwu wzór przykładowego wniosku. Przykładowe oświadczenie znają Państwo tutaj wniosek_17,75%

Czy w 2020 r. także będzie konieczne złożenie wniosku?

Nie, od 2020 r. nie będzie już takiego problemu. W przyszłym roku oraz kolejnych latach, przez cały rok od dochodu do wysokości 85 528 zł będzie odprowadzany 17% PIT.

Źródło: Ministerstwo Finansów
Link: https://tiny.pl/tpmxr

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy