Łatania bałaganu po tzw. polskim (nie)ładzie ciąg dalszy. Będzie to już trzeci system podatkowy w 2022 r. jaki będzie nas obowiązywał. Księgowi i kadrowi trzymajcie się!

Kolejne zmiany w systemie podatkowym – 3 system podatkowy w tym roku… 🤦‍♂️

Dnia 24.03.2022 r. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający kolejną już rewolucję w naszym systemie podatkowym. Takiego bałaganu w podatkach nie ma i nie miało żadne państwo na świecie 🤦‍♂️ A wystarczyło posłuchać ekspertów oraz opinii uzyskanych podczas  konsultacji społecznych na etapie tworzenia polskiego (nie)ładu…

! Jedno wiemy na pewno, zrobienie poprawnego rozliczenia rocznego za 2022 r. będzie graniczyło z cudem !

Jakie zmiany w podatkach czekają nas znowu w najbliższym czasie? system

Do najważniejszych zmian, jakie znajdziemy w projekcie ustawy zmieniającej należy zaliczyć:

 1. Obniżenie stawki PIT z 17% na 12% w skali podatkowej, w tym także dla przedsiębiorców.
 2. Preferencje przy składce zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym oraz ryczałcie i karcie podatkowej:
  • liniowcy będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do limitu 8,7 tys. PLN (max. korzyść dla linowca wyniesie zatem 1 653 PLN),
  • natomiast ryczałtowcy do 50% zapłaconych składek,
  • a podatnicy rozliczający się kartą podatkową będą mogli odliczyć 19% zapłaconych składek od podatku.
 3. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej → likwidacja powinna wpłynąć neutralnie na podatki klasy średniej ze względu na obniżenie stawki PIT z 17% na 12%. Ale uwaga! Jeżeli przepisy z ulgą będą korzystniejsze dla podatnika, będzie mógł on się rozliczyć na wcześniejszych zasadach.
 4. Likwidacja ulgi na zabytki (tzw. pałacyk+) i tzw. abolicji podatkowej (ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów).
 5. Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach podatku → rozwiązanie problemu podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą. Zgodnie z projektowanymi przepisami będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł). W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.
 6. Przywrócenie wspólnego rozliczenia dla samotnych rodziców → dzięki temu samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1500 zł.
 7. Preferencje dla rodzin z dziećmi → zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).
 8. Mechanizm rekompensat wpływów z 1% na rzecz OPP oraz PIT dla JST → mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora OPP. Wyrównanie różnicy w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1% PIT w danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r.
 9. Dłuższy termin na JPK_PIT i CIT – wydłużenie terminu na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie z 2023 r. na 2025 r.

Wejście w życie nowych przepisów – nowy system

Zapowiedziane zmiany mają wejść w życie już od 1 lipca 2022 roku.

Konsultacje społeczne nowego systemu podatkowego

Ostateczny kształt przepisów rząd chce wypracować w porozumieniu ze stroną społeczną → lepiej późno niż wcale i oby tym razem strona rządowa słuchała ekspertów.

Projekt będzie konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców w tym m.in. Rzecznikiem MŚP.

Szerokie konsultacje potrwają od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r.

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa, RCL
Link: https://tiny.pl/9kxmc , https://tiny.pl/9kxmf , https://tiny.pl/9kxm2

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy