Kolejne rozwiązania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – tarcza 4.0. – nie wprowadzają nic szczególnego, nad czym można byłoby się dłużej pochylić, jeśli chodzi o mikro i małych oraz średnich przedsiębiorców.

Tarcza 4.0 – uchwalona przez Sejm

4 czerwca 2020 r. późnym wieczorem Sejm RP przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. „Tarczę 4.0”.

Ustawa została przekazana do Senatu, który kolejne posiedzenie ma zaplanowane na 17 czerwca. Po rozpatrzeniu ustawy przez Senat, trafi ona do podpisu przez Prezydenta.

Co znajdziemy w ramach tarczy 4.0 ?

Jakie rozwiązania przewiduje kolejna już ustawa w ramach tarczy antykryzysowej?

Ustawa wprowadza m.in.:

 • dopłaty do odsetek kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji ze względu na koronawirusa – dopłaty mają być neutralne podatkowo – chodzi o kredyty/pożyczki udzielane przez banki za zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom – wypłaty ma realizować BGK ,
 • ułatwienia dostępu do wakacji kredytowych – maksymalnie na 3 miesiące – dla osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodów po 13 marca br.,
 • ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych – np. zniesienie wadium, kar umownych,
 • przepisy chroniące polskie przedsiębiorstwa przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE/EOG,

Co jeszcze w tarczy 4.0 ?

 • zdalne kontrole skarbowe – za zgodą przedsiębiorcy – tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czy też poczty,
 • rozwiązania dotyczące rynku pracy tj.:- umożliwiające wysyłanie pracowników na urlopy bez ich zgody (dot. zaległych urlopów),

  – obniżenie wymiaru czasu pracy (wysokość wynagrodzenia może być obniżona o połowę, a wymiar czasu pracy będzie mógł być obniżony bez zgody pracownika – gdy wprowadzi się przestój, a pracodawca odczuwa skutki pandemii),

  – ograniczające wysokość odpraw i odszkodowań wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi (do dziesięciokrotności min. wynagrodzenia)

  – oraz doprecyzowuje zasady wykonywania pracy zdalnej (umożliwienie nakazu pracy zdalnej),

  – rezygnacja z postanowień układów zbiorowych czy ZFŚS – wyłącznie w przypadku wystąpienia u niego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,

 • wydłużenia zasiłku opiekuńczego do końca roku szkolnego, czyli do 28 czerwca oraz objęcie przepisami działającymi wstecz okresu po 25 maja, gdy pracodawcy i ZUS nie mieli podstaw prawnych, by zgadzać się na wnioski pracowników o dalsze przedłużenie okresu zasiłkowego na dzieci do lat 8,
 • prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej
 • uprawienie dla starostów do udzielania organizacjom pozarządowym pożyczki (umarzanej na wniosek) do wysokości 5 tys. zł (jeżeli ich dochody organizacji w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 100 tys. zł i jeżeli kontynuują działalność co najmniej trzy miesiące po otrzymaniu tej pożyczki),
 • zmiany mające na celu wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa),
 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie.

O ostatecznym kształcę ustawy i wprowadzonych zmianach będziemy mogli mówić dopiero po podpisie ustawy przez Prezydenta, a na to jeszcze trochę poczekamy.

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl, tvn24.pl – druki sejmowe nr 382, do druku 382, 382-A, do druku 382-A, 390

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.4.0

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy