Jakie rozwiązania dla przedsiębiorstw niesie ze sobą tzw. tarcza antykryzysowa 2.0? Zapraszamy do krótkiej lektury.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Sejm (w nocy z 16.04. na 17.04. br.) przyjął tzw. “tarczę antykryzysową 2.0” odrzucając 50 z 95 zaproponowanych przez Senat poprawek.

Jeszcze tylko podpis 🖊️ Prezydenta RP oraz publikacja w dzienniku ustaw i ustawa zacznie obowiązywać.

Jakie rozwiązania dla przedsiębiorców przewiduje tarcza 2.0.?

Projekt ustawy czeka już tylko na podpis Prezydenta. A jako, że nasz Prezydent podpisuje wszystko, to na 100% nic już się w ustawie nie zmieni, dlatego poniżej publikujemy, w skrócie, najważniejsze, nowe rozwiązania dla przedsiębiorców:

  1. zniesieniu limitu przychodów dla samozatrudnionych jeżeli chodzi o zwolnienie ZUS* – mimo szumnych zapowiedzi w mediach ostateczna wersja ustawy opublikowana w dzienniku ustaw nie zniosła limitu dla samozatrudnionych….,
  2. ponowna wypłata świadczeń postojowych (dla zleceniobiorców i samozatrudnionych) tj. świadczenie postojowe będzie mogło być wypłacone maksymalnie 3 raz, a nie jak obecnie tylko jeden raz,
  3. objęcie pomocą zawartą w “tarczach antykryzysowych” także przedsiębiorstw powstałych od 1.02.2020 r. do 1.04.2020 r.,
  4. wprowadzenie zwolnienia ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 os. – zwolnienie to będzie wynosić 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tyt. składek ZUS – dot. składek za marzec, kwiecień i maj,
  5. przychody powstałe w związku ze zwolnieniem ze składek ZUS nie będą przychodami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych,
  6. wprowadzenie pożyczek dla firm niezatrudniających pracowników, których umorzenie będzie możliwe jeśli działalności będzie kontynuowana przez co najmniej 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki,
  7. możliwość uzyskania wsparcia od PFR,
  8. środki przekazane przedsiębiorcom w ramach “tarczy” będą wolne od zajęć komorniczych,

Gdzie znajdziemy treść tarczy 2.0.?

Cała ustawa jaka została przekazana do podpisu Prezydentowi dostępna jest pod adresem https://tiny.pl/7xxmn

Źródło: sejm.gov.pl, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy