29 kwietnia 2020 r. uruchomiono możliwość składania wniosków o subwencje dla firm z PFR w ramach tzw. tarczy finansowej będącej częścią rządowej tarczy antykryzysowej.

𝗧𝗮𝗿𝗰𝘇𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮 𝗣𝗙𝗥 – ruszyły subwencje dla przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki COVID-19

Wczoraj tj. 29 kwietnia o godz. 18:00 rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej do programu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcza finansowa PFR – subwencje informacje ogólne:

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. Według szacunków PFR, dzięki temu w gospodarce pozostanie ok. 60 mld zł. Program ma na celu udostępnienie przedsiębiorcom rekompensat finansowych w związku ze szkodami w postaci spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w wyniku pandemii COVID-19. Dla mikrofirm górny pułap subwencji to 324 tys. zł, dla małych i średnich to 3,5 mln zł, a dla dużych firm (powyżej 250 pracowników) nawet do 1 mld zł. Do 75 proc. tej kwoty może zostać umorzone, zyskując charakter pomocy bezzwrotnej.

Gdzie szukać szczegółów, wniosków, informacji nt. tarczy finansowej PFR?

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju https://pfr.pl/ oraz na stronach poszczególnych banków biorących udział w programie – lista banków dostępna jest pod adresem https://pfrsa.pl/tarcza-…/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Kalkulator do obliczania wysokości możliwej do otrzymania subwencji w ramach tarczy finansowej PFR:

Na stronie każdego banku biorącego udział w programie dostępne są kalkulatory umożliwiające obliczenie wysokości spodziewanej subwencji. Przykładowy kalkulator umożliwiający wyliczenie możliwej do otrzymania subwencji dostępny jest np. tutaj https://www.mbank.pl/lp/tarcza-pfr/kalkulator/

Podstawowe warunki – tarcza finansowa PFR:

  •  zatrudnianie co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela),
  • w związku z epidemią koronawirusa przychody ze sprzedaży spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
  • w dniu złożenia wniosku działalność jest prowadzona, nie otworzono likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
  • firma oraz beneficjent rzeczywisty posiadają rezydencję podatkową na terytorium RP oraz rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium RP lub – jeśli ten okres jest krótszy niż 2 lata – w czasie, kiedy prowadzona była działalność,
  • działalność była prowadzona na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku nie zalegało się z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Pozostałe warunki dostępne są na stronach PFR oraz poszczególnych banków.

UWAGA – naciągacze – tarcza finansowa PFR:

Już dzień po uruchomieniu programu obserwujemy, że w sieci pojawiają się oferty od różnych firm pobierających opłatę za wypełnienie wniosków itd. Proszę nie dawać się naciągnąć na te oferty, ponieważ samo złożenie wniosku jest proste, a w razie problemów Państwa bank udzieli takiej pomocy bezpłatnie 🚨⚠️🚨

Źródło: mBank S.A., Polski Fundusz Rozwoju Link: https://pfr.pl,  https://mbank.pl

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. finansowa pfr. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy