Umowy cywilnoprawne oraz o pracę on-line od 2025 r. – pozorne ułatwienie będące kolejnym środkiem inwigilacji podatnika i przedsiębiorcy.

Już za 2 lata będziemy zawierać umowę o pracę i zlecenia online

Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym (druk 2766), która przewiduje gotowe wzory umów zatrudniania pracowników przez mikrofirmy. Po zawarciu umowy o pracę lub zlecenia w Internecie, zostanie przekazane zgłoszenie do ZUS i urzędu skarbowego. System będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy.

Ułatwienia w postaci umowy online = większa kontrola

Ustawa przewiduje zmniejszenie obciążeń dla mikroprzedsiębiorców, dla podmiotów niebędących mikroprzedsiębiorcą zatrudniających nie więcej niż 9 osób, rolników oraz osób fizycznych związanych z obowiązkami administracyjnymi przy powierzaniu pracy. Ale czy digitalizacja umów ma na celu tylko wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców? Odpowiedzcie sobie Państwo sami.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy – umowa o pracę i zlecenie online

 1. Gotowe wzory do zawierania umów o pracę czy zlecenie oraz umowy uaktywniającej
  Umowę będzie podpisywało się online, w systemie teleinformatycznym. Tym sposobem fakt zawarcia stosunku pracy trafi automatycznie do ZUS i urzędu skarbowego
 2. Podpis zaufany pozwoli zawierać umowy
  Rząd chce rozszerzyć zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.
 3. System teleinformatyczny przechowa umowę i dokumentację pracowniczą
  Planuje się, że system będzie służył nie tylko do zawierania umów, ale i do ich przechowywania oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.
 4. Integracja z innymi systemami
  Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) oraz biznes.gov.pl (Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Kiedy powstanie system teleinformatyczny do zawierania umów? umowa

Uruchomienie takiego systemu to perspektywa 2025 roku. Ustawa ma wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale sam system teleinformatyczny ma zostać uruchomiony do 2025 r.

Źródło: sejm.gov.pl, portal pit.pl – autor Katarzyna Sudaj
Link: https://tiny.pl/wc8qf https://tiny.pl/wc8qw

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy