Urlop przedsiębiorcy, urlopem od ZUS? Senacki projekt ustawy obniżający składki ZUS podczas urlopu przedsiębiorcy trafił do sejmu. Czy zostanie on odrzucony (tak jak i inne propozycje opozycyjnego senatu) przez obecnie nami rządzących? Zobaczymy wkrótce.

Urlop od ZUS. Obniżenie składek ZUS podczas urlopu przedsiębiorcy – senacki projekt trafił do sejmu.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników (tzw. samozatrudniony), który wykonuje działalność gospodarczą w sposób ciągły przez okres przekraczający 6 miesięcy, będzie mógł w danym roku kalendarzowym, w jednym wybranym przez siebie miesiącu, opłacić składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w wysokości obniżonej o 50%, z tytułu realizacji prawa do wypoczynku – tak wynika z proponowanego przez senat dodatkowego art. 18a ust. 1 do ustawy – Prawo przedsiębiorców

Kto nie będzie mógł skorzystać z urlopu od ZUS?

Z możliwości obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc dokonania zgłoszenia zamiaru skorzystania z obniżenia składek nie przekroczy kwoty 60.000 zł. Jednocześnie z katalogu uprawnionych do wymienionej ulgi wyłączeni zostali przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jest to wyłączenie analogiczne do zastosowanego w przypadku ulgi na start. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników są bowiem znacznie niższe od składek płaconych do ZUS.

Jakie jeszcze będą warunki do skorzystania z „urlopu od ZUS”? urlop od zus

Warunkiem skorzystania z uprawnienia, będzie dokonanie zgłoszenia o zamiarze opłacenia składki w obniżonej wysokości do 10. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym realizowane będzie prawo do wypoczynku. A w samym zgłoszeniu, o którym mowa powyżej, będzie przekazywać się informację o przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednich 6 miesiącach.

Co z emeryturą i innymi świadczeniami? urlop od zus

Należy podkreślić, że skorzystanie z tego prawa nie będzie powodowało obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.  Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy korzystającego z „urlopu od ZUS” do pełnej wysokości sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W konsekwencji „urlop od ZUS” nie wpłynie na wysokość pobieranej w przyszłości emerytury i innych świadczeń z ZUS.

Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia takiej zmiany? urlop od zus

Uzasadnienia do ww. projektu, bazuje na tym, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym brakuje regulacji, które urzeczywistniałyby prawo samozatrudnionego do wypoczynku. W związku z tym, w ocenie projektodawców, jedynym racjonalnym rozwiązaniem mogącym pomóc urzeczywistnić prawo do wypoczynku tej grupy przedsiębiorców jest stworzenie narzędzia, które redukowałoby koszty tzw. samozatrudnienia w czasie, kiedy przedsiębiorca nie prowadzi działalności z powodu swojego odpoczynku.

💡 A może by tak pójść o krok dalej i zrobić wakacje podatkowe? 😉 Marzenia ściętej głowy… Możliwe, że senacki projekt, tak jak i inne, w ogóle nie zostanie rozpatrzony przez obecnie nam panujących… 💡

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl, gazetapodatkowa.pl
Link: https://tiny.pl/rnxcq , https://tiny.pl/rnxct

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy