Administracja skarbowa listy pisze, niezwykłe, niepolecone, a behawioralne. Co z nimi zrobić?

 🤦 Przedsiębiorco, płacisz podatki w terminie? – Urząd Skarbowy i tak może się do Ciebie odezwać! 🤦💆‍♂️

Urzędy Skarbowe wzięły się za wychowywanie przedsiębiorców.

Od jakiegoś czasu spora liczba urzędów zaczęła wysyłać pisma, że należy terminowo płacić podatki – są to tak zwane pisma behawioralne. Jednakże ich treści może przyprawić o zawrót głowy 🤯 niejednego, uczciwego przedsiębiorcę!

Co zawiera treść listu o Urzędu Skarbowego? – poniżej prezentujemy treść przykładowego listu.

W związku z brakiem odnotowania wpłat zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 r. z tytułu pozarolniczej działalności, Naczelnik Urzędu Skarbowego w ………… iż zgodnie z artykułem 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągi roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy”.

Następnie pojawia się przypomnienie o tym, że zaliczki opłaca się do 20 dnia miesiąca, a ich nieuregulowanie może wiązać się z sankcjami karno-skarbowymi.

Co zrobić z takim listem z Urzędu?

W wielu przypadkach zupełnie nic.

Pisma nie stanowią klasycznego upomnienia czy wezwania do zapłaty, ale tylko przypomnienie o obowiązku wraz z odwołaniem do konieczności spełniania obywatelskiego obowiązku. Natomiast informacja o możliwej karze w pismach jedynie ostrzeżeniem.

💡 Podsumowując: 💡

  •  jeżeli z prowadzonej działalności w 2019 r. nie wychodziły zaliczki do zapłaty, pismo możemy przeczytać jako ciekawostkę i miło pomyśleć o urzędniku, który troszczy się i ubolewa nad tym, że nasza działalność nie przynosi dochodów, będących podstawą do obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek,
  • natomiast jeżeli zaliczki faktycznie były, a ich nie opłaciliśmy to zalecamy, aby jak najszybciej je uregulować, żeby nie narazić się na dodatkowe kary ze strony administracji skarbowej.

Jakie są sankcje karno-skarbowe za nieterminową regulację zaliczek na podatek dochodowy?

  1. Przede wszystkim – odsetki za zwłokę, które są podstawową konsekwencją w takim wypadku. Odsetki podatnik oblicza samodzielnie i wpłaca wraz z podatkiem do właściwego urzędu skarbowego. Odsetki wynoszą 8% w skali roku.Niezapłacone dobrowolnie odsetki podlegają egzekucji skarbowej. W takim przypadku podatnik ponosi także koszty związane z egzekucją.
  2. Sankcje karno-skarbowe – jeżeli podatnik jednorazowo nie wpłaci zaliczki na podatek dochodowy w terminie, wówczas odpowiedzialność karna skarbowa co do zasady mu nie grozi. Jednakże, przedsiębiorca, który uporczywie nie uiszcza zobowiązań podatkowych w terminie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej. W 2019 roku kara za wykroczenie skarbowego wynosi od 225 zł do 45 000 zł, natomiast w 2020 r. będą to widełki od 260 zł do 52 000 zł. O ile szkoda na rzecz budżetu nie przekroczy 5 krotności płacy minimalnej. W przeciwnym przypadku sankcję są o wiele, wiele wyższe.

Źródło: money.pl | innpoland.pl
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy