Do końca roku prawie każdy podmiot zobowiązany do PPK otrzyma wezwanie od PFR. Przedsiębiorco! Pamiętaj na niego odpowiedzieć!

Wezwanie w sprawie PPK od PFR

Od 18 listopada 2021 r. do końca grudnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prześle wezwania do prawie 650 tys. podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale do tej pory tego nie zrobiły.

Wezwania od PFR dot. PPK

Polski Fundusz Rozwoju ma wynikający z przepisów obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK dopełniły tego obowiązku. Dlatego, jeśli jesteś pracodawcą, a Twojej firmy nie ma w ewidencji PPK prowadzonej przez PFR, PFR wyśle do Ciebie wezwanie do wyjaśnienia tej sytuacji.

Gdzie znajdę wezwanie?

Dokument zostanie udostępniony w profilu informacyjnym ZUS (PUE). Zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Wypełniając go, będzie można poinformować PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie nie zawarcia tej umowy.

Do formularza zalogujesz się za pomocą podanych w treści dokumentu NIP i TOKENU. Jego wypełnienie nie zajmie więcej niż kilka minut. Jeśli nie posiadasz PUE, wezwanie zostanie wysłanie do Ciebie pocztą.

Jakie kary za brak PPK wezwanie

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy.

Co robić po otrzymaniu wezwania?

  1. Sprawdzić, czy masz obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK. Są to:
    • mikroprzedsiębiorcy jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
    • osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną – w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą;
    • podmioty, które – w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK – prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia;Jeśli należysz do którejś z tych kategorii i nie masz obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, powinieneś poinformować o tym PFR, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go.
  2. Jeśli nie jesteś zwolniony z obowiązku wdrażania PPK, powinieneś jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chcesz zawrzeć tę umowę. Instytucję finansową musisz wybrać spośród wpisanych do ewidencji PPK, wymienionych na stronie www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK masz 30 dni od otrzymania wezwania. Aby ułatwić przystąpienie do PPK, stworzyliśmy poradnik “Jak utworzyć PPK krok po kroku – prosta instrukcja dla przedsiębiorców”.

Jeśli wybrałeś już instytucję finansową i podpisałeś umowę o zarządzanie PPK, powinieneś poinformować o tym PFR, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go. Przypominamy, że po zawarciu umowy o zarządzanie PPK, masz obowiązek zawrzeć również umowę o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych.

Link do artykułu: wezwania

https://pfr.pl/aktualnosci/pfr-przesle-pracodawcom-wezwania-do-zawarcia-umowy-o-zarzadzanie-ppk.html

Źródło:PFR
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. Wezwanie. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Wezwanie. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy