W dobie galopującej inflacji nowe kwoty darowizny i spadku bez podatku to ruch w dobrym kierunku. Czekamy na aktualizację pozostałych wskaźników, które od lat pozostają bez zmian.

Nowe kwoty darowizny i spadku bez podatku – większe kwoty darowizny bez podatku!

Od 13.10.2022 r. w związku z wejściem rozporządzenia z 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek, obowiązują nowe kwoty wolne od podatku dotyczące spadków i darowizn.

Ile wynosiły oraz ile wynoszą nowe kwoty wolne od podatku? darowizna

Zgodnie z nowymi przepisami kwota wolna od podatku dla grup 1, 2, 3 wzrośnie:

  • z 9 637 zł dla grupy I do kwoty 10 434 zł,
  • z 7 276 zł dla grupy II do kwoty 7 878 zł,
  • z 4 902 zł dla grupy III do kwoty 5 308 zł

Jednakże to nie wszystko. W przypadku darowizny od jednego darczyńcy kwota wolna od podatku wyniesie do 10 434 zł, w przypadku darowizny od wielu darczyńców do 20 868 zł łącznie.

Co to są te grupy? darowizna

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych wysokość należnego podatku od spadków i darowizn nie jest stała. Zależy ona w szczególności od wartości otrzymywanego mienia oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobą otrzymującą spadek/darowiznę a spadkodawcą albo darczyńcą. Wspomniany stopień pokrewieństwa określa się mianem grupy podatkowej.

Kogo zaliczamy do ww. grup podatkowych? darowizna

  • GRUPA I → Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
  • .GRUPA II → Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
  • GRUPA III →Pozostałe osoby

Jakie są stawki podatku od spadów i darowizn w pozostałych przypadkach?

Stawki podatku w uzależnieniu od kwoty spadku/darowizny oraz stopnia pokrewieństwa przedstawia załączona tabela ↓

darowizna

Źródło: dziennikustaw.gov.pl, pit.pl
Link: https://tiny.pl/wrd2h , https://tiny.pl/wrdk8

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy