Mimo iż mamy XXI wiek, to dla niektórych osób wypłata wynagrodzenia na rachunek płatniczy będzie swego rodzaju rewolucją

💰 Pracowniku, pamiętaj że od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę! 💰

Od nowego roku zgodnie a art. 86 ust. 3 Kodeksu Pracy regułą wypłaty wynagrodzenia będzie przelew na rachunek bankowy (płatniczy) wskazany przez pracownika. W tym samym artykule ustawodawca wskazuje, że wypłata wynagrodzenia do rąk własnych będzie możliwa tylko i wyłącznie na podstawie złożonego przez pracownika wniosku – zgody – którą w każdej chwili będzie można wycofać. Wniosek można złożyć zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej (np. e-mailowej).

W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek do 21 stycznia br. poinformowania pracowników, którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenia w formie pieniężnej do rąk własnych o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia w formie bezgotówkowej wymusza na pracowniku posiadanie rachunku bankowego. W przypadku gdy pracownik nie dysponuje takim rachunkiem konieczne będzie jego założenie. Przypominamy, że od sierpnia 2018 r. banki oraz SKOK-i oferują tzw. podstawowe konta bankowe, za które nie pobierają opłat i prowizji.

W przypadku gdy pracodawca nie posiada jeszcze nr rachunku bankowego, na który może przekazywać wynagrodzenie pracownikowi, konieczne będzie także złożenie oświadczenia/zgody na przekazywanie wynagrodzenia na indywidualny rachunek bankowy. Przykład takiej zgody prezentujemy poniżej:

Ruda Śląska, dnia ………………..

Imię Nazwisko
Dane adresowe

Firma pracodawcy
Dane adresowe

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKAZYWANIE WYNAGRODZENIA NA RACHUNEK BANKOWY

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych ze stosunku pracy na rachunek bankowy o numerze ……………………………………………………, który jest prowadzony w banku ……………………………………………….

……..………………………

Podpis pracownika


Doradztwo Podatkowe | Biuro Rachunkowe Maria Cichoń

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy