Pracodawco! Chcesz zwolnić pracownika, a on Cię unika bo pracuje zdalnie? Jest na to sposób. Wyślij wypowiedzenie e-mailem.

Wypowiedzenie umowy o pracę mailem. Czy to możliwe?

W dobie koronawirusa wielu pracodawców wysłało swoich pracowników na prace zdalną. Taki stan rzeczy spowodował, że pracodawcy zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który unika swojego pracodawcy. Tym samym pracodawcy zaczęli sięgając po inne sposoby komunikacji.

Przypominamy, że umowa o pracę zgodnie z art. 30 kodeksu pracy rozwiązuje się: wypowiedzenie

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia),
  • z upływem czasu, na który była zawarta.

Wypowiedzenie stosunku pracy, a praca zdalna:

Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron lub z upływem czasu w przypadku pracy zdalnej i unikania pracodawcy przez pracownika nie rodzi większego problemu, ponieważ w przypadku porozumienia dochodzi do oświadczenia woli z dwóch stron, a jeśli chodzi o upływ czasu to następuje to z automatu.

Problem powstaje, gdy stosunek pracy jedna ze stron chce rozwiązać poprzez oświadczenie tj. wypowiedzenie, a kontakt z drugą stroną jest utrudniony.

Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem poczty, e-maila lub innego środka komunikacji elektronicznej (np. komunikatory), czy to możliwe?

TAK! Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą wysłanie wypowiedzenia np. e-mailem będzie możliwe i skuteczne, jeżeli:

  1. takie wypowiedzenie zostanie opatrzone kwalifikowanym e-podpisem (wysłanie wypowiedzenia e-mailem bez takiego podpisu nie stanowi formy pisemnej, która jest wymagana przy rozwiązaniu stosunku pracy),
  2. pracodawca posiada w aktach pracowniczych !prywatne! dane kontaktowe pracownika,
  3. pracodawca uzyskał wcześniej zgodę pracownika na kontakt za pośrednictwem prywatnej poczty e-mail lub telefonu itp.

Ponadto wysyłając wypowiedzenie poprzez e-mail warto przy wysyłce zaznaczyć funkcję żądania potwierdzenia odbioru e-maila przez adresata.

Źródło: zielonalinia.gov.pl, PIT.pl
Link: https://tiny.pl/7pvkq , https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy