Do 30 września pracodawcy muszą udzielić zaległego urlopu swoim pracownikom. W innym wypadku mogą czekać ich surowe kary od 1 tys. do 30 tys. złotych! A co jeśli pracownik nie chce go wybrać? Zgodnie z regulacjami z tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy zyskali uprawnienie do narzucenia obowiązku wykorzystania zaległego urlopu.

Zaległy urlop do 30 września. Pracodawco! Miej to na uwadze!

Czy Covid-19 zmienił coś w tej kwestii?

30 września to ostatni dzień, żeby pracodawca udzielił pracownikowi zaległego urlopu i uniknął dotkliwej kary. Grzywna może wynieść nawet 30 tys. złotych! Na szczęście wystarczy, by pracownik zaczął wykorzystywać zaległość do ostatniego dnia września i wszystko będzie w porządku.

Kodeks pracy gwarantuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni → w zależności od stażu pracy pracownika. Dlatego urlopowych zaległości nie powinien lekceważyć ani pracownik, a tym bardziej pracodawca.

Obowiązek urlopowy

Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy (k.p.), urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w myśl art. 163 k.p. (czyli w terminie uzgodnionym  w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Do kiedy powinien zostać wykorzystany urlop bieżący wypoczynkowy?

Urlop to przywilej pracownika, który (co do zasady) powinien być wykorzystany przez niego do 31 grudnia. W przypadku kiedy się to nie uda, to urlop wypoczynkowy z dniem 1 stycznia kolejnego roku staje się urlopem zaległym.

Co jeśli mam lub mój pracownik ma niewykorzystany urlop?

  1. Po pierwsze – zaległy urlop musi być wykorzystany.
  2. Po drugie – pracodawca musi udzielić go do 30 września.
  3. iPo trzecie – jeśli zaległy urlop nie zostanie wykorzystany w podanym powyżej terminie, to pracodawca jest narażony na karę grzywny od 1 do nawet 30 tys. złotych.
  4. Po czwarte – zaległego urlopu nie można wymienić na pieniądze ani się go zrzec! Jest to niezbywalne prawo pracownika!
  5. I po piąte – zobacz WAŻNE poniżej.

Co jeśli pracownik nie chce wykorzystać zaległego urlopu? – zmiany w związku z Covid-19

Ustawodawca dał pracodawcy potężne narzędzie do wyprostowania urlopowych zaległości. Wysyłając pracownika na takie niewykorzystane wakacje, nie musi pytać go o zgodę!

Zgodnie z regulacjami z tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy zyskali uprawnienie do narzucenia obowiązku wykorzystania zaległego urlopu ↓

“W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.”

Kto odpowiada za niewykorzystany/zaległy urlop?

Odpowiedzialność za udzielenie zaległego urlopu w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa zawsze na pracodawcy i to on odpowiada za ewentualne naruszenia tego obowiązku. Pracodawca powinien zadbać aby jego podwładni złożyli wnioski urlopowe w odpowiednim terminie.

WAŻNE  – wykorzystanie zaległego urlopu

Termin 30 września nie oznacza, że do tego momentu pracownik musi wykorzystać cały zaległy urlop. Wystarczy, że go zacznie. Wówczas nie zostaną naruszone przepisy prawa pracy.

Źródło: Pracodawcy RP, pit.pl
Link: https://tiny.pl/9g52v , https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy