W Dzienniku Ustaw został opublikowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego dla osób wykorzystujących olej opałowy do celów grzewczych. Uszczelnienie systemu czas, start!

Uproszczone zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego.

Opublikowane niedawno rozporządzenie ministra finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego, wprowadza wzory zgłoszeń rejestracyjnych / aktualizacyjnych m.in. w sprawie używania oleju opałowego do celów grzewczych.

Zgłoszenie – co podlega rejestracji?

Rejestracji podlegają piece, w których spalany jest olej opałowy. Celem jest uszczelnienie systemu poboru podatku akcyzowego. Rejestracja obejmuje również osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jakie wzory zgłoszeń znajdziemy w rozporządzeniu?

W rozporządzeniu określa się wzory:

 1. zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności,
  o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),
  stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
 2. załącznika do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-RU/A), stanowiący
  załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 3. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR/U), stanowiący
  załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Wzór zgłoszenia pieca, w którym spalany jest olej opałowy znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

https://tiny.pl/t1xfm

Do kiedy zgłoszenie?

Zgłoszenia, zgodnie z okresem przejściowym, należy dokonać najpóźniej do końca marca 2020 r. Jednakże nie ma co zwlekać ponieważ przepisy obowiązują już od 1 września 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać papierowo oraz w formie elektronicznej, a organem właściwym do złożenia zgłoszenia będzie, co do zasady, naczelnik urzędu skarbowego właściwy z uwagi na adres zamieszkania lub siedziby rejestrującego się podmiotu.

Źródło: Dziennik Ustaw RP
Link: https://tiny.pl/t1xfm

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy