Kolejny rok to kolejne wyzwania dla przedsiębiorców oraz księgowych i kadrowych firm. Zmian jest sporo, a czasu na ich wprowadzenie coraz mniej. 2020 r. tuż, tuż!

Co nowego w podatkach w 2020 r.?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie nastąpią w zakresie spraw księgowo-podatkowych w nadchodzącym roku

Zmiany wchodzące z dniem 01.01.2020 r.

 1. NIP na paragonie dla firm – brak możliwości wystawienia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.
 2. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych płatności dokonanych na niezgłoszony rachunek tj. rachunek nie występujący na tzw. białej liście – dotyczy transakcji powyżej 15 tys. zł na rzecz czynnych podatników VAT – przed wykonaniem płatności należy zawsze sprawdzić, czy konto zostało zgłoszone i jest widoczne na białej liście podatników VAT.
 3. Obowiązkowe kasy fiskalne on-line dla pierwszej grupy podatników – tj. dla firm świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów jak również sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Przypominamy, że ten sam podmiot może ewidencjonować sprzedaż innych usług lub towarów na zwykłych kasach.
 4. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych płatności, które opłacono poza obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (MPP, split payment) – dotyczy faktur na kwotę powyżej 15.000 zł dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.
 5. Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w podatku dochodowym – na wzór ulgi w podatku VAT. Wierzyciele będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku), a dłużnicy będą zobowiązani do zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku nieuregulowania płatności w wyżej wymienionym terminie.

Co jeszcze pojawi się z dniem 01.01.2020 r.

 1. Mikrorachunek podatkowy – każdy płatnik oraz podatnik będzie miał swój własny, indywidualny rachunek podatkowy, na który będzie przelewał należności publicznoprawne z tytułu PIT, CIT i VAT oraz innych niepodatkowych należności budżetowych. Mikrorachunek można uzyskać pod linkiem https://tiny.pl/tkchn
 2. Wprowadzenie nowego „Małego ZUS-u +” – uzależnienie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu. Więcej na ten temat pisaliśmy tu https://tiny.pl/tkchv
 3. Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników dla podatników prowadzących książkę przychodów i rozchodów.
 4. Zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT) – zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% VAT przy dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz zmiany w dokumentowaniu przemieszczenia towarów, wprowadzenie w miejsce magazynów konsygnacyjnych magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, zmiana w identyfikowaniu dostawy ruchomej w transakcjach łańcuchowych – Quick fixes
 5. Zmiany w rozliczeniu podatku u źródła – płatnicy będą musieli zastosować krajową stawkę w naliczeniu podatku u źródła w przypadku, gdy dokonują wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł
 6. Obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników według stanu na dzień 30.06.2019 r.
 7. Podniesienie płacy minimalnej z 2 250 zł na 2 600 zł oraz stawki godzinowej z 14,70 zł do 17,00 zł – kwoty brutto.
 8. Prawdopodobne obniżenie limitu transakcji/płatności gotówkowych do 8 000 zł zamiast obecnych 15 000 zł.

Zmiany wchodzące z dniem 01.03.2020 r.

 1. Możliwość założenia nowej spółki prawa handlowego PSA – Prosta Spółka Akcyjna – PSA jest nowym, trzecim – obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej – typem spółki kapitałowej. Łączy w sobie cechy spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Kapitał założycielski to 1 zł!

Zmiany wchodzące z dniem 01.04.2020 r.

 1. Likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie ich nowym plikiem JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K dla dużych przedsiębiorców. Mali przedsiębiorcy będą też mogli zdecydować się dobrowolnie na ten sposób raportowania już od 01.04.2020, jeżeli jednak już zdecydują się na taki sposób nie będą mogli wrócić do starego sposobu rozliczania. Zakres informacyjny nowych plików będzie znacząco rozszerzony w porównaniu do informacji wykazywanych w obecnej deklaracji VAT i pliku JPK.
 2. Nowa matryca stawek VAT oparta o nomenklaturę scaloną (CN) dla towarów oraz PKWiU 2015 dla usług – obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie unieważniona.

Zmiany wchodzące z dniem 01.07.2020 r.

 1. Obowiązkowe kasy fiskalne online dla kolejnej, drugiej grupy przedsiębiorców – dotyczyć to będzie firm świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 2. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K obowiązkowy dla wszystkich podatników.
 3. Obowiązek wdrożenia PPK dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Źródło: infor.pl, gofin.pl, księga.pl, Ministerstwo Finansów, podatki.gov.pl, Ministerstwo Rozwoju
Link: https://www.infor.pl, https://gofin.pl , https://tiny.pl/tkchg

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy