Jakby zmian było mało związanych z polskim ładem, dodatkowo czekają nas zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych od 2022 r.

Nie tylko polskim ładem żyje człowiek – Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych od 2022 r.

Od stycznia 2022 r. w związku z nowelizacją ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące istotne kwestie dotyczące zasiłków z ZUS.

Spóźnienie w opłaceniu składki nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto zmianie ulegnie wysokość pobieranych świadczeń oraz okres ich pobierania.

Co nowego ze strony ZUS czeka nas od stycznia 2022 r.?

Najważniejsze zmiany, na jakie trzeba się przygotować to:

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia → z 182 dni do 91 dni.
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu → z 70% do 80%
 • Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r. → ubezpieczenie to nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie.
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży → prawo do zasiłku macierzyńskiego dla kobiet, które urodzą dziecko po ustaniu zatrudnienia, jeśli ubezpieczenie zakończyło się w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas taki zasiłek nie przysługiwał.
 • Objęcie ubezpieczeniem społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej.
 • Regulacje dotyczące wypłat świadczeń długoterminowych.
 • Korzystniejsze zasady wyliczenia emerytur przy złożeniu wniosku o świadczenie w czerwcu.
 • Zmiany w egzekucji należności składkowych.
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA.
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • Uzależnienie kwoty odsetek niepodlegających wpłacie od minimalnego wynagrodzenia.

Rok 2022, rokiem wielkich zmian. Nie tylko w podatkach!

Źródło: PIT.PL
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy