Najbliższy okres to istny armagedon zmian dla przedsiębiorców. Warto się z nimi zapoznać.

Co nowego czeka przedsiębiorców w nadchodzącym czasie? Zmiany, zmiany, zmiany…

Kolejne miesiące to czas wielu zmian, które nie będą oszczędzać przedsiębiorców, którzy będą musieli się do nich dostosować.

Poniżej w skrócie prezentujemy najważniejsze z nich. Zapraszamy do lektury 📚.

⏰ Sierpień 2019 – ulga dla młodych – zwolnienie z PIT zmiany

To już za nami, ale warto o tym przypomnieć.

Podatnicy, którzy nie ukończyli 26 lat i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie nie muszą płacić podatku PIT.

W 2019 r. kwota dochodów zwolniona z podatku to 35 636,67 PLN, a w 2020 r. będzie to kwota odpowiadająca pierwszemu progowi podatkowemu tj. 85 528 PLN.

⏰ Wrzesień 2019 – białą lista podatników VAT zmiany

Biała lista podatników VAT zostanie uruchomiona już 1 września i z założenia ma umożliwić sprawdzenie potencjalnego kontrahenta i zmniejszyć ryzyko wplątania się w oszustwo podatkowe – dochowanie należytej staranności.

Lista będzie zawierać także wykazy rachunków bankowych kontrahentów. Przelew na rachunek bankowy nie znajdujący się w wykazie uniemożliwi zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych, a ponadto wykonujący płatność (dłużnik), odpowie solidarnie za ewentualne zobowiązania podatkowe swojego kontrahenta w(wierzyciela).

Sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

.Wrzesień 2019 – rozszerzony katalog rozliczających obowiązkowo VAT ⏰

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r., będą polegały na rozszerzeniu katalogu podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego.

Ze zwolnienia tego nie będą bowiem mogli korzystać podatnicy dokonujący:

👉 dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy),
👉 dostawy preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów jak i wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27) oraz maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28). W związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron),

Ponadto zlikwidowano możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

⏰ Październik 2019 – obniżenie PIT do 17% zmiany

Dla osób rozliczających się według skali podatkowej, od października, obniżeniu ma ulec stawka podatku PIT w pierwszym progu podatkowym z 18% na 17%.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://link.do/DPBUt

⏰ Październik 2019 – podwyższenie kosztów uzyskania przychodów zmiany

Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Koszty po zmianach wyniosą:

👉250 zł miesięczne (jednoetatowcy),
👉300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)
👉3 000 zł roczne (jednoetatowcy),
👉3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający),
👉4 500 zł roczne (wieloetatowcy),
👉5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający).

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://link.do/DPBUt

Listopad 2019 – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – split payment zmiany

Zapłata za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT (tj. towary i usługi najbardziej narażone na oszustwa podatkowe – m.in. branża budowlana, elektroniczna, stalowa, złomowa, węglowa) o wartości powyżej 15 000 PLN, będzie obowiązkowo odbywać się przy wykorzystaniu mechanizmu split payement. To znaczy wartość netto będzie trafiać na rachunek bieżący przedsiębiorcy, a kwota VAT na wyodrębniony rachunek VAT.

Sankcja za niedopełnienie zapłaty w MPP to 30% wartości podatku VAT wykazanego na fakturze – zarówno dla kupującego jak i sprzedającego.

Listopad 2019 – odpowiedzialność solidarna zmiany

Od listopada nabywcy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT będą odpowiadać solidarnie za ewentualne zobowiązania podatkowe sprzedawcy już o 1 zł.

Unikniecie solidarnej odpowiedzialności będzie możliwe, wyłącznie gdy zapłata za towary i usługi wymienione we wspomnianym załączniku, odbędzie się za pośrednictwem MPP.

,Listopad 2019 – niższe stawki VAT dla niektórych produktów ⏰

Od 1 listopada będzie można stosować obniżoną stawkę VAT na niektóre produkty.

Nowe stawki obejmą takie towary, w tym produkty “pierwszej potrzeby”, jak:

  • owoce tropikalne i cytrusowe – obniżenie z 8% do 5%,
  • pieczywo ­­- z 23%, 8% do 5%,
  • zupy, buliony, żywność homogenizowana – z 8% do 5%,
  • musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, tymianek) – z 23% do 8%,
  • produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe – z 8% do 5%,
  • artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – z 8% do 5%,
  • e-booki – z 23% do 5%,
  • e-prasa – z 23% na 8%.

⏰ Styczeń 2020  – brak możliwości wystawienia faktury do paragonu bez nr NIP zmiany

Wystawienie faktury do paragonu, który nie będzie zawierał numeru NIP nabywcy od 1 stycznia nie będzie już możliwe.

W przypadku wystawienia takiej faktury zarówno nabywca i sprzedawca zostaną ukarani grzywną wynoszącą 100% podatku VAT z wystawionej faktury.

⏰ Styczeń 2020  – indywidualny rachunek podatkowy zmiany

Od nowego roku każdy podatnik (osoba fizyczna) oraz płatnik (przedsiębiorca), będzie miał indywidualny mikrorachunek podatkowy, dedykowany do wpłat odpowiednich danin.

Mikrorachunek podatkowy, na który będą kierowane wpłaty z kluczowych podatków takich jak: CIT, PIT oraz VAT, będzie zawierał PESEL lub NIP i będzie można go uzyskać na stronie podatki.gov.pl oraz bezpośrednio w Urzędach Skarbowych.

Stare rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT zostaną zamknięte 31 grudnia 2019 r. a nowe mają być dostępne w IV kwartale 2019 r.

⏰ Styczeń 2020  – zatory płatnicze zmiany

Zatory płatnicze definiowane są jako „nieterminowe wywiązywanie się z odroczonych płatności”.

Od stycznia 2020 r. walka z zatorami ma zostać usprawniona poprzez obowiązywanie m.in. następujących zasad:

👉możliwość wyłączenia z podstawy opodatkowania „nieopłaconych przychodów” jeżeli wierzytelność nie została uregulowana, a opóźnienie w płatności przekracza 90 dni,
👉konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych nieopłaconych przez dłużnika zobowiązań jeśli termin ich płatności przekroczył 90 dni,
👉maksymalny termin płatności w transakcjach pomiędzy dużymi podmiotami (dłużnik) a MŚP (wierzyciel) będzie wynosić 60 dni – jeżeli ustali się dłuższy to taka umowa może zostać uznana za nieważną,
👉podniesienie odsetek ustawowych z 9% do 11,5%

Więcej na temat pod linkiem https://link.do/kmyUE

⏰ Styczeń 2020 – podniesienie płacy minimalnej zmiany

Na ten moment rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej do kwoty 2 450 PLN brutto, a stawki za godzinę do 16 PLN.

Natomiast wyższej podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku domagają się związki zawodowe. Natomiast pracodawcy tradycyjnie obstają za waloryzacją płacy minimalnej dokładnie z literą prawa, a nie podwyżką arbitralnie ustalaną przez rząd.

⏰ Kwiecień 2020 – likwidacja deklaracji VAT zmiany

Od kwietnia przyszłego roku deklaracja VAT-7, VAT-7K, VAT-27 i inne mają zostać zastąpione jednym plikiem JPK. Obecnie trwają prace nad strukturami plików.

⏰ Kwiecień 2020 – nowa matryca stawek zmiany

Wykorzystanie do identyfikowania dla potrzeb VAT Nomenklatury scalonej (CN) w odniesieniu do towarów oraz aktualnej PKWiU 2015 w odniesieniu do usług, a nie tak jak do tej pory PKWiU 2008 zarówno dla towarów i usług.

Zgodnie z założeniami ma nastąpić ujednolicenie stawek dla całych grup towarów/usług (w miarę możliwości) tj. ta sama stawka dla podobnych towarów.

📎 Źródło: infor.pl, Ministerstwo Finansów, MPiT, prawo.pl, pit.pl

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy