Zwolnienie z ZUS wybranych przedsiębiorców za czerwiec, lipiec oraz sierpień powinno nastąpić już wcześniej… Ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale i lepiej, że w ogóle ktoś jeszcze może z tego skorzystać niż jakby nie było takiej możliwości dla nikogo.

Nowe zwolnienia ze składek ZUS za czerwiec, lipiec oraz sierpień 2020 r. – dla firm o określonym PKD

W związku z trwającą epidemią sejm uchwalił przepisy dotyczące kolejnego zwolnienia ze składek ZUS za czerwiec, lipiec oraz sierpień 2020 r. Jednakże, zgodnie z uchwalonymi przepisami, ze zwolnienia skorzystają tylko nieliczni przedsiębiorcy tj. tacy, którzy prowadzą działalność o określonych kodach PKD, a działalność o danym kodzie jest u nich przeważająca.

Ustawa została uchwalona przez sejm i czeka na dalszy proces legislacyjny → ustawę na ten moment przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Prowadzenie przeważającej działalności z jakim kodem PKD uprawnia do skorzystania z ponownych ulg? zwolnienie

 • 49.39.Z (transport lądowy)
 • 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania)
 • 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń)
 • 79.11.A (agenci turystyczni)
 • 79.90.A (piloci i przewodnicy)
 • 82.30.Z (organizacja wystaw, targów i kongresów)
 • 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach)
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

Czy oprócz prowadzenia działalności z podanym kodem PKD muszę spełnić jakieś dodatkowe warunki? zwolnienie

Tak, o przyznaniu ulgi będzie decydować także uzyskany przychód.  Zgodnie z uchwaloną ustawą przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który będzie składany wniosek o zwolnienie, musiał być niższy o co najmniej 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 r.

Do kiedy będę mógł złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS?

Firma starająca się o kolejne zwolnienie z ZUS za czerwiec, lipiec i sierpień, będzie musiała złożyć wniosek w terminie do 30 listopada 2020 r.

Wniosek będzie składany wyłącznie elektronicznie przy użyciu portalu PUE ZUS.

Zapłaciłem już składki za czerwiec, lipiec i sierpień, co z wnioskiem o zwolnienie?

W przypadku gdy przedsiębiorca zapłacił już składki, to zostaną one zwrócone przez ZUS lub zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań wobec ZUS – oczywiście po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku.

Źródło: sejm.gov.pl, pit.pl
Link: https://tiny.pl/713qx , https://tiny.pl/713h6

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy